Route -> deel I, 5e druk (1999)

Inhoud

Etappe kaart bladzijde soort
Groningen - Zuidlaren - Rolde  11-12(A) 39-43 Routewijziging
Rolde - Schoonloo 16 57 Routewijziging
Rolde - Schoonloo 18 61 Routewijziging
Schoonloo - Sleen 22 71 Routewijziging
Sleen - Coevorden 26 81 Routewijziging
Coevorden - Hardenberg 27-28 83-85 Routewijziging
Hellendoorn - Holten 39 115 Verbeterde routebeschrijving

 


In onderstaande teksten wordt met regelnummers gewerkt. Regels worden geteld vanaf de eerste zin van de routebeschrijving op een bladzijde. Regels met de etappe-aanduiding en over de bereikbaarheid, overnachten en horeca worden niet meegeteld. Wanneer u in de richting zuid-noord loopt worden de regels van de routebeschrijving in de richting noord-zuid niet meegeteld. Ook andere teksten dan de routebeschrijving worden niet meegeteld.

De eerste en de laatste regel van de hieronder opgenomen nieuwe routebeschrijving zijn doorgaans herkenbaar terug te vinden in uw boekje.


Routewijziging

Etappe Groningen - Zuidlaren - Rolde

Kaart 11-12(A), blz 39-43

Vanaf augustus 2002 is er een nieuwe route gekomen vanaf de noordrand van Zuidlaren tot aan café de Drentsche Aa. Hierna volgt een beschrijving van deze route. Deze route is gemarkeerd.

Richting Noord - Zuid

kaart 11, blz 39, regel 9 

Aan de rand van zuidlaren, vlak voor de bestrating begint, linksaf een smal pad langs een akker opgaan. Dit aflopen tot aan de verharde weg. Nu rechtsaf Zuidlaren binnenwandelen. Op kruising rechtdoor gaan, Esweg. Aan het einde schuin rechtdoor gaan, Kerkbrink, in de richting van een drukkere weg. Vervolgens rechts aanhoudend langs deze weg verder gaan. Ca. 200 m. verder, bij Y-288, waar de weg haaks naar rechts buigt bereikt u de Brink van Zuidlaren en het eindpunt van deze etappe.

Kaart 12, blz 41, regel 1

Vanaf Y-288 op de Brink van Zuidlaren ca. 150 m in de richting Assen lopen, en dan linksaf de Marktstraat inslaan. Aan het einde rechtsaf, Brink ZZ (verderop Zuiderstraat). De tweede weg links nemen, Veldakkerslaan. Aan het einde rechtsaf, Wilhelminalaan. Deze verloopt met een ruime bocht naar rechts. Vlak voor het einde linksaf een onverharde laan inslaan (doodlopende weg). Verderop loopt u rechtdoorgaand het terrein van de psychiatrische kliniek Dennenoord op (particulier terrein).

Aan het einde links aanhouden en voor een gebouw uit 1895 langs lopen. Dan linksaf gaan en direct weer rechtsaf, langs een soort hertenkamp. Neem nu de eerste rechts en ga aan het einde daarvan weer rechts. U verlaat nu het terrein van Dennenoord. Uitgekomen op de Schipborgweg linksaf gaan. Deze weg volgen tot u met een viaduct onder een autoweg door bent gegaan. Direct na het viaduct bij P.22111 rechtsaf gaan (doodlopende weg). De tweede links nemen, bij P.20647, een fietspad. Dit fietspad afwandelen tot u bij café de Drentsche Aa bent uitgekomen.

Lees nu verder vanaf regel 30 van de routebeschrijving in het boekje.

Richting Zuid - Noord

kaart 12A, blz 43, regel 7 

Even verder P.22145 passeren (richting Zuidlaren) en weer wat verder komt u na de brug over de Aa uit bij het café "De Drentsche Aa" en P.20670. Hier het fietspad richting Zuidlaren opgaan. Aan het einde bij P.20647 rechtsaf gaan. Iets verder bij P.22111 linksaf met een viaduct onder een autoweg doorgaan. Via deze weg (Schipborgweg) rechtdoorgaand Zuidlaren binnenwandelen. Waar de Schipborgweg scherp naar links buigt rechtsaf slaan. U betreedt nu het terrein van de Psychiatrische kliniek Dennenoord (particulier terrein). Neem de eerste weg links en ga aan het einde daarvan weer links, langs een soort hertenkamp. Na het hertenkampje weer linksaf gaan en direct daarna naar rechts. U wandelt voor een gebouw uit 1895 langs. Hierna min of meer rechtdoor uw richting vervolgen. Rechtdoorgaand verlaat u al snel het terrein van Dennenoord en komt u op een onverharde boslaan. Deze geheel uitlopen tot u in Zuidlaren uitkomt op een verharde weg. Hier rechtsaf gaan, Wilhelminalaan. Deze verloopt met een ruime bocht naar links. Daarna de eerste links nemen, Veldakkerslaan. Op de dan volgende kruising rechtsaf gaan. Neem nu de tweede links, Marktstraat. Aan het einde hiervan rechtsaf, Kerkbrink. Ca. 200 m. verder bij Y-288 bereikt u de Brink van Zuidlaren en het einde van deze etappe.

Kaart 11, blz 39, regel 1

Vanaf Y-288 op de Brink van Zuidlaren richting Hoogezand gaan. Waar de weg even verder haaks naar rechts buigt, tegenover een kerk, linksaf gaan, nog steeds Kerkbrink. Dan rechtsaf de Esweg inslaan en via de Esweg Zuidlaren uitlopen. Aan de rand van Zuidlaren, na huisno. 42, linksaf een smal pad langs een akker opgaan. Vervolgens op een kruising met een brede zandweg rechtsaf gaan. Ca. 1 km verder komt u uit in de bocht van een asfaltweg.

Lees nu verder vanaf regel 5 van de routebeschrijving in het boekje. 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Schoonloo - Sleen 

Kaart 22, blz 71

De oversteek van de N381 is niet meer mogelijk op de plaats van de oude route. Er is een nieuwe route gemarkeerd.

Richting Noord - Zuid.

kaart 22, blz 71, regel 1 

Uw weg rechtdoor vervolgen. Nog 2 x op een kruising rechtdoor gaan. Daarna komt u op een vijfsprong. Hier rechtsaf gaan, daarbij één pad naar rechts overslaan. Al gauw passeert u rechts een oorlogsmonumentje. Op kruising rechtdoor gaan en doorlopen tot vlak voor een drukke verkeersweg. Hier rechts houden tot u naar links via een fietspad met een viaduct onder de weg door kunt. Dit fietspad verder volgen tot aan een T-kruising met de Zweeloërstraat en P.23339/001, waar u linksaf gaat richting Sleen. Vlak voorbij huisnr. 22 een fietspad naar rechts nemen, nog steeds richting Sleen. Deze weg verder volgen tot aan Noord-Sleen. Direct na het plaatsnaambord " Noord Sleen" rechtsaf de Wolfgarenseweg opgaan. Wat verder op een Y-splitsing links aanhouden, Groningerweg. U wandelt even verder recht op de toren van Sleen aan. Bij P.23344 bereikt u de rand van het dorp.U gaat verder rechtdoor. Bij P.23345 rechts aanhouden. Bij P.21670, tegenover de kerk, is het eindpunt van deze etappe.

 

Richting Zuid - Noord.

kaart 22, blz 71, regel 20.

Bij P.21670, tegenover de kerk, richting Noord-Sleen volgen. Een klein eindje verder, bij P.23345, links aanhouden, richting Schoonoord (Groningerweg). Bij P.23344 rechts aanhouden. Deze weg naar Noord-Sleen wordt op de paddesteol niet aangegeven! De weg brengt u goed 1 km verder aan de rand van deze buurtschap. U houdt dezelfde weg, nergens afslaan, en komt tenslotte uit op een T-kruising. Hier linksaf gaan, de Zweeloërstraat. Even verder wandelt u Noord-Sleen weer uit. De

Zweeloërstraat ca. 2 km volgen tot vlak voorbij huisnr 19 en P. 23339/001, waar u rechtsaf gaat (doodlopende weg). Deze weg voert u via een viaductje onder een drukke weg door. Direct hierna rechts aanhouden, een klein stukje in de richting van de weg lopen en dan linksaf het bos ingaan. Op kruising rechtdoor gaan en bij de direct daarop volgende Y-splitsing rechts houden. Iets verder passeert u links een oorlogsmonumentje. Uitgekomen op een vijfsprong stomp linksaf gaan, daarbij één pad naar links overslaan, en tussen de percelen 32 en 41 door gaan.

Wat verder een pad naar rechts negeren. Nu 2 x op een kruising rechtdoor gaan. Daarna passeert u wat verder punt / van deze kaart. Zie nu verder bij kaart 21.

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Sleen - Coevorden

Kaart 26, blz 81

Vanaf augustus 2002 is er een nieuwe route gekomen vanaf de noordrand van Coevorden naar het station van Coevorden.

Richting Noord - Zuid.

kaart 26, blz 81, regel 2 

Ca. 100 m verder weer rechtsaf (Achterloo), het is een bochtige weg. Na ca. 1 km gaat naar rechts de Oude Coevorderweg af. Ga op dit punt linksaf (Achterloo nr 4, 6, 8), een doodlopende weg in. Ca. 100 m voor het talud van een verkeersweg gaat het haaks naar links. Iets verder, vlak voor nog een haakse bocht, staat rechts een hoogspanningshuisje. Ga vlak na dit hoogspanningshuisje, ter hoogte van een duiker, naar rechts met een paar treden de dijk op, steek de watergang over, en ga aan de overzijde linksaf verder, uw oorspronkelijke richting vervolgend. Dit pad, dat soms dicht begroeid kan zijn, geheel aflopen. Verderop gaat het dichter tegen het talud van de verkeersweg lopen. Aan het einde komt u via een overstapje uit op een verharde weg langs het kanaal. Hier rechtsaf gaan.

Langs het kanaal Coevorden binnen wandelen. Ter hoogte van een brug verder langs het kanaal lopen, nu langs een fietspad. Bij de volgende brug rechtsaf gaan en direct weer naar rechts via een voetgangerssluisje een park ingaan. Op Y-splitsing links aanhouden en op de volgende Y rechts. U komt uit op een verharde weg, met links een opvallende watertoren. Hier even naar rechts gaan en dan weer linksaf een fietspad op, langs het water. Het fietspad komt uit in een bocht van een weg. Hier linksaf gaan, weth. Rooslaan, daarbij één weg naar links laten liggen. Op kruising oversteken en verder rechtdoor gaan, Aleida Kramerstraat. Aan het einde rechtsaf. Deze weg gaat over in een voetgangerszone (Molenstraat). Nu de eerste rechts nemen, Friesestraat. Aan het einde hiervan vindt u het station van Coevorden.

Richting Zuid - Noord

kaart 26, blz 81, regel 1

Tegenover het station van Coevorden naar de rechts de Friesestraat ingaan (voetgangerszone). Eerste links nemen (rechts heet Schoolstraat). Aan het einde op kruising rechtdoor gaan, Aleida Kramersingel. Nu de tweede links nemen, Aleida Kramerstraat. Op kruising oversteken en rechtdoor de weth. Rooslaan nemen. Aan het einde rechtsaf en in de bocht het fietspad langs het water gaan volgen. Langs het water blijven lopen tot aan een verharde weg. Hier even naar rechts gaan en direct weer linksaf via een voetgangerssluisje een park binnenlopen. Vervolgens op Y-splitsing links aanhouden, maar daarna steeds rechts aanhouden tot u weer op een verharde weg uitkomt. Nu linksaf gaan en voor de brug weer linksaf een fietspad langs het kanaal nemen. Langs het kanaal Coevorden uitlopen tot aan een viaduct over het kanaal.

Onmiddellijk na het viaduct linksaf gaan, het overstapje nemen en een pad langs het talud van een verkeersweg volgen. Het wordt al snel een graspad, dat soms dicht begroeid kan zijn. Na ca. 400 m gaat het met een slinger wat verder van de verkeersweg af lopen. U wandelt nu over een dijkje met links een sloot en rechts het Drostendiep. Dan rechtsaf in de richting van een elektriciteitshuisje en een duiker gaan. Ga ter hoogte van de duiker met een paar treden van de dijk af naar een erachter gelegen asfaltweggetje. Deze weg naar links opgaan en geheel aflopen tot u met een paar bochten uitkomt op een kruising met een asfaltweg. Hier rechtsaf gaan, Achterloo. Deze weg aflopen tot hij met een T-kruising uitkomt op de Reindersdijk.

Lees nu verder op regel 9 van de routebeschrijving in het boekje.

    Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Coevorden - Hardenberg

Kaart 27 - 28, blz 83-85

Vanaf augustus 2002 is er een nieuwe route gekomen vanaf de buurtschap Klooster, ten zuiden van Coevorden tot aan De Hulte.

Bij Gramsbergen is een kleinere routewijziging aan de noord-west rand van het dorp.

Richting Noord - Zuid.

kaart 27, blz 83, regel 7 

Bij de volgende brug rechtdoor gaan. Deze weg steeds volgen. De Lorentzweg links laten liggen. Uiteindelijk komt u uit bij een drukke verkeersweg die u oversteekt. Aan de overzijde bij Y-1991-1 linksaf gaan. Langs deze weg loopt u de buurtschap Holthone en de provincie Overijssel binnen. De weg aflopen tot aan Y-4502-5 waar u linksaf gaat en de autoweg weer oversteekt. Aan de overzijde rechtsaf gaan Scheerseweg. Deze geheel aflopen en aan het einde rechtsaf gaan, De Haandrik. Dit is tevens punt / van deze kaart.

 

Kaart 28, blz 85, regel 1

Ca. 500 m verder passeert u een brug, daarna (ca. 600 m) een spoorlijn. Over de spoorlijn meteen rechtsaf gaan en naast de spoorlijn over een brug gaan. Dan een bocht naar links en wéér over een brug.

Nu linksaf de Kilseweg opgaan. Deze maakt een grote bocht naar rechts en komt met een T-kruising uit op de Holthemereschweg. Hier rechtsaf gaan en slingerend door de landerijen verder gaan tot er weer een T-kruising volgt (Doorbraakweg). Hier rechtsaf het fietspad volgen. Ca. 150 m verder een fietspad naar links nemen in de richting van sportvelden. Weer 150 m verder rechtsaf gaan, voor de sportvelden langs. U komt uit op een parkeerterrein. Het parkeerterrein naar rechts via een asfaltweggetje weer verlaten. Op kruising aan het einde rechtdoor gaan, de brug over en de spoorlijn kruisen. Rechtdoor wandelt u nu verder door de Stationsstraat Gramsbergen binnen.

Lees nu verder vanaf regel 12 van de routebeschrijving in het boekje.

Richting Zuid - Noord

kaart 28, blz 85, regel 5

Aan het eind van de Stationsstraat de spoordijk kruisen, en de brug over. Op kruising rechtdoor gaan, Hoge Holt. U komt bij een parkeerterrein bij sportvelden. Hier links aanhouden en dan linksaf een fietspad opgaan. Aan het einde linksaf, en dan weer aan het einde rechtsaf. Nu de eerste weg links nemen, Holthemereschweg. Deze slingerende weg volgen tot naar links de Kilseweg afslaat (na ± 1 km). Deze Kilseweg volgen.

Na het passeren van een sluis aan de rechterhand komt u bij een brug. Rechtsaf de brug overgaan. Vanaf hier heet de weg De Haandrik. Daarna komt u opnieuw over een brug, waar een spoorbrug naast ligt. Op splitsing na de brug linksaf De Haandrik vervolgen en de spoorlijn kruisen. Na ca. 600 m passeert u weer een brug over een kanaal. Nu doorlopen tot de tweede weg naar links (Scheerseweg). Dit is punt / van deze kaart. Zie nu verder bij kaart 27.

kaart 27, blz 83, regel 1

De Scheerseweg naar links ingaan en aflopen tot aan een drukke verkeersweg. De verkeersweg oversteken en aan de overzijde bij Y-4502-5 rechtsaf gaan richting Coevorden. Langs deze weg loopt u de buurtschap Klooster en de provincie Drenthe binnen. Aan het einde bij Y-1991-1 rechtsaf gaan, de verkeersweg weer oversteken en dan linksaf de klinkerweg opgaan. Via deze weg wandelt u even verder Coevorden binnen. De Lorentzweg rechts laten liggen. Wat verder komt de weg dan langs een kanaal te lopen.

Lees nu verder vanaf regel 5 van de routebeschrijving in het boekje.

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Hellendoorn - Holten

Kaart 39, blz 115

Door veranderingen in de omgeving is de routebeschrijving in de 5e druk niet meer geheel adequaat. Hieronder volgt een verbeterde beschrijving van dit gedeelte. Deze beschrijving vervangt de beschrijving op blz 115 van de gids volledig.

Richting Noord - Zuid.

kaart 39, blz 115, 

Vanaf het eindpunt van de vorige etappe op de kruising rechtsaf gaan. Bij P.20192 linksaf, Hellendoornse Bergweg. Daarna bij P.20152 rechtsaf en bij P.20151 weer linksaf. Deze weg steeds houden. Tenslotte kruist u de spoorlijn en komt u bij P.20140 uit op een grote weg. Deze oversteken en bij P.20138 rechtdoor verder gaan. Evenzo bij P.20060. Bij P.20114 linksaf een met rode steenslag verhard pad gaan volgen. Het buigt spoedig naar rechts, en kruist het naastliggende pad. Er volgt dan een bochtig gedeelte, maar u blijft steeds het met rode steenslag verharde pad volgen. Op een T-kruising gaat het rechtsaf. Na een drietal waterleidingputten buigt het pad met de rode steenslag naar links en gaat het stijgen. In het zicht van een asfaltweg gaat het naar rechts evenwijdig aan deze weg verder. Aan het eind rechtsaf gaan, een asfaltpad. Dit pad komt met een bocht uit op een asfaltweg. De weg oversteken, aan uw rechterhand heeft u (wederom) een schitterend panorama. Uiteindelijk draait het pad met een bocht naar links het bos in. Nu de eerste rechts nemen. Het pad gaat dalen. Doorlopen tot u met een paar treden op een T-kruising komt en daar rechtsaf gaan. Na een haakse bocht naar links daalt het pad verder tussen de jeneverbesstruiken door en komt u na enige tijd uit op een kruising met een ander pad. Dit is punt / van deze kaart. Zie verder bij kaart 40.

Richting Zuid - Noord

Op de kruising aan het eind van kaart 38 rechtdoor gaan. Na een haakse bocht naar rechts ca. 200 m verder het eerste pad links inslaan, een smal pad. Het pad stijgt sterk en wordt al snel breder. Uiteindelijk komt u uit op een flinke bosweg die u naar links opgaat. Aan de bosrand buigt het pad naar rechts (links een schitterend panorama) en komt tenslotte uit bij een verkeersweg. Het pad aan de overzijde van de weg vervolgen. Na een uitzichtpunt buigt het pad weer naar de verkeersweg toe. Vlak hiervoor naar links gaan. Nu de eerste links nemen, een met rode steenslag verhard pad, en dit verder volgen. Op kruising rechtdoor en daarna op T-kruising rechtsaf. U passeert een drietal waterleidingputten. Op een kruising bij de derde put rechtdoor gaan, maar daarna de eerste links nemen. Dit bochtige pad met rode steenslag steeds blijven volgen tot het uitkomt bij P.20114. Hier rechtsaf gaan. De nu ingeslagen weg voorlopig volgen, nergens afslaan. U passeert P.20060 en P.20138. Dan een drukke verkeersweg oversteken en bij P.20140 rechtdoor verder gaan (Klinkenbeltweg). Tenslotte, na bijna 2 km, bij P.20151 rechtsaf gaan. Bij P.20152 weer linksaf en bij P.20192 rechtsaf. Na ca. 100 m gaat er naar links een weg waarvan het begin geasfalteerd is. Dit is het eindpunt van deze etappe.

Printversie    Terug


Heeft u opmerkingen over deze druk klik dan hier.