Route -> deel I, 7e druk (2005)

Inhoud

Etappe

kaart

bladzijde

soort

Pieterburen - Winsum 1 13 Routewijziging
Pieterburen - Winsum 2 15 Routewijziging
Winsum - Groningen 4 19 Routewijziging
Winsum - Groningen 5 25 Routewijziging
Groningen - Zuidlaren 9 35 Routewijziging
Groningen - Zuidlaren 10 37 Verbeterde routebeschrijving
Groningen - Zuidlaren 11 39 Routewijziging
Zuidlaren - Rolde 12 41 Verbeterde routebeschrijving
Zuidlaren - Rolde 13-14 47-49 Routewijziging
Rolde - Schoonloo 16 57 Routewijziging
Rolde - Schoonloo 18 61 Routewijziging
Schoonloo - Sleen 21 67 Routewijziging
Sleen - Coevorden 23-24 73-75 Routewijziging
Sleen Coevorden 25-26 103-105 Routewijziging
Coevorden - Hardenberg 27 83 Routewijziging
Coevorden - Hardenberg 29-30 87-89 Routewijziging
Coevorden - Hardenberg 30 89 Routewijziging
Hardenberg - Ommen 31 91 Routewijziging
Hardenberg - Ommen 33-34 97-99 Routewijziging
Boswachterij Ommen boswachterij Ommen 101 Routewijziging
Ommen - Hellendoorn 35 103 Routewijziging
Ommen - Hellendoorn 36(A) 105-107 Routewijziging
Ommen - Hellendoorn 38 113 Routewijziging
Hellendoorn - Holten 39 115 Routewijziging
Hellendoorn - Holten 40(A) 117-119 Verbeterde routebeschrijving
Holten - Laren 42 123 Routewijziging
       
N.B: Routewijzigingen worden zo veel mogelijk gepubliceerd op de pagina van de laatste druk waarvoor de wijziging geldig is. Het kan daardoor voorkomen dat u via de bovenstaande tabel verwezen wordt naar een wijzigingspagina van een andere druk van de gids dan deze.

In onderstaande teksten wordt met regelnummers gewerkt. Regels worden geteld vanaf de eerste zin van de routebeschrijving op een bladzijde. Regels met de etappe-aanduiding en over de bereikbaarheid, overnachten en horeca worden niet meegeteld. Wanneer u in de richting zuid-noord loopt worden de regels van de routebeschrijving in de noord-zuid richting ook niet meegeteld. Ook andere teksten dan de routebeschrijving (zoals bijvoorbeeld aanlooproutes) worden niet meegeteld.

De eerste en de laatste regel van de hieronder opgenomen nieuwe of verbeterde routebeschrijving zijn herkenbaar terug te vinden in uw boekje.

In de informatieblokjes rechtsboven elke wijziging is weergegeven of de gewijzigde route is gemarkeerd en of de wijziging noodzakelijk is. Wanneer de wijziging als noodzakelijk staat aangeduid, dan is het niet meer mogelijk om de route of de routebeschrijving uit de gids te gebruiken. Als de wijziging niet noodzakelijk is, betreft de wijziging een verbetering. U kunt in dat geval ook de route uit de gids nog volgen maar dit wordt niet aangeraden omdat in de meeste gevallen de markering de gewijzigde route zal aangeven. 


Routewijziging 

Etappe Pieterburen - Winsum

Kaart 2, blz 15

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 300 m

De route door Mensingeweer is iets aangepast en loopt voortaan langs de molen. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 2, regel 4. 

Deze naar links opgaan en verder volgen tot Mensingeweer. Daar linksaf de Molenweg nemen (doodlopend). Na huisnr. 14 rechts het bruggetje over en linksaf langs het water verder lopen tot u aan het eind van het dorp op de hoofdweg uitkomt. Deze oversteken en uw weg langs het water (Mensingeweersterloopdiep) vervolgen. 

Zie nu verder bij regel 8.

Richting Zuid - Noord.

kaart 2, regel 2.

Uitgekomen op de hoofdweg, deze oversteken en langs het water verder gaan, een fiets/wandelpad. Na 150 m rechts over een bruggetje gaan (Mensingeweersterbalkje), en dan links de Molenweg nemen. Aan het einde rechts. In Eenrum bij Y-7968 linksaf de Hoofdstraat in, dan rechtsaf de Kerkstraat. 

Zie verder bij regel 5.

   

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Winsum - Groningen

Kaart 4, blz 19

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 29-12-2014

 Ja

 nee

 2,4 km

Tussen boerderij Weidelust en Garnwerd is een nieuwe route door de weilanden ontwikkeld. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Wandelaars met hond dienen daarom de route uit de gids te volgen. Ook is de beschrijving van de onverharde passage langs Oldenzijl verbeterd.

De nieuwe passage verloopt door weilanden. Wandelaars worden dringen verzocht het aangegeven pad te volgen en niet dwars door de weilanden te lopen.

Richting Noord - Zuid.

kaart 4, regel 8. 

Aan het einde de verharde weg schuin naar rechts oversteken, over het hek klimmen en via een weiland met bordje “wandelen toegestaan” verder rechtdoor langs een sloot gaan.
Nog een keer over een hek klimmen en dan aan het einde naar rechts door een klaphek. Na ca. 50 m naar links afbuigen, een breed graspad. Weer een klaphek passeren en het graspad aflopen tot het einde op een asfaltweg. Rechts afslaan en ca. 800 m verder, in een haakse bocht van de weg ter hoogte van huisnr. 2 (Weidelust) naar links een pad volgen door de weilanden, parallel aan de weg. Ca. 100 m voor de volgende boerderij naar rechts buigen, nog steeds door het weiland, een brede sloot met riet en een paar bomen links houdend. Voorbij het erf links achter de boerderij langs gaan, opnieuw een pad langs de rand van een weiland. Voor een sloot rechtsaf door de weilanden en langs de sloot tot voorbij de volgende boerderij. Dan naar links tussen twee houten schuren door naar de toegangsweg van de boerderij lopen. Deze geheel aflopen tot de rand van Garnwerd. Hier even links en dan rechtsaf het fietspad richting Groningen nemen.

Zie nu verder bij kaart 5.

Richting Zuid - Noord.

kaart 4, regel 1.

Linksaf slaan en direct daarna rechts een asfaltweg langs de Reitdiepdijk volgen (nr. 11) De weg eindigt bij een boerderij. Hier links aanhoudend tussen twee houten schuren door gaan. Daar voorbij rechtdoor het weiland inlopen en dan naar rechts een pad door de weilanden volgen in de richting van een paar andere boerderijen. Daar aangekomen naar links langs de rand van het weiland achter de boerderij langs lopen. Aan het einde even door een hek en direct weer de richting vervolgen tot de rand van het volgende weiland. Daar rechts in de richting van een weg gaan. Voor de weg naar links buigen en vervolgens parallel aan de weg blijven lopen tot het einde op een toegangsweg van een boerderij (Weidelust). Hier rechtsaf de asfaltweg volgen. Na ca. 800 m, kort voor Winsum, staat er links van de weg een bord “wandeling toegestaan”. Hier linksaf. U komt op een dam tussen weilanden door. Na een klaphek buigt het achter een boerderij naar rechts en na een tweede klaphek weer naar links. Langs de rand van een weiland met een brede sloot komt u weer op de weg uit.  

Zie verder bij regel 7.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Winsum - Groningen

Kaart 5, blz 25

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 3,4 km

De route tussen Garnwerd en Oostum is aangepast en daardoor meer verkeersluw. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 5, regel 1. 

Aan het einde van het fietspad bij De Raken rechts richting Groningen gaan. Bij de Margriethoeve weer naar rechts het fietspad volgen. Na ca. 500 m bij de Wetsingersluis het water oversteken richting Oostum. Het betonpad volgen tot het eindigt bij een asfaltweg. Hier linksaf richting Oostum gaan. Uw weg vervolgend bereikt u ongeveer een km verder het op een wierde gelegen kerkje van Oostum.  

Zie nu verder bij regel 10.

Richting Zuid - Noord.

kaart 5, regel 8.

Wat verder komt u langs het op een wierde gelegen kerkje van Oostum. Ongeveer 1 km verder, nadat u een hoogspanningsleiding gepasseerd bent, rechts het fietspad nemen richting Winsum. Bij de Wetsingersluis het water oversteken en linksaf over het fietspad richting Garnwerd gaan. Bij de Margriethoeve links verder over het betonpad tot vlak voor de volgende boerderij. Hier weer linksaf het fietspad volgen richting Garnwerd. Aan het einde van dit fietspad bent u op punt / van deze kaart. 

Zie verder bij kaart 4.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Groningen - Zuidlaren

Kaart 9, blz 35

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 1,8 km

De route bij Haren is aangepast en loopt nu niet meer langs de snelweg. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 9, regel 1. 

Uw weg vervolgen tot u langs P-21781 uitkomt op de Meerweg. Nu linksaf de brug over en direct daarna naar rechts een fietspad volgen. Bij een rotonde linksaf en onder het snelwegviaduct door. Bij de volgende rotonde rechtdoor richting Haren gaan. Na 150 m rechtsaf de Moarweg nemen, een steengruispad. Aan het einde op de T-kruising links. Aan de rand van de bebouwing rechts een geasfalteerd voetpad volgen tot dit met een aantal slingers uitkomt op een asfaltweg. Hier rechtsaf slaan. Een eindje voorbij P-22264 gaat de straat over in een zandweg met naastliggend fietspad. 

Zie nu verder bij regel 9.

Richting Zuid - Noord.

kaart 9, regel 4.

Tenslotte, waar de bebouwde kom van Haren begint, komt u langs P-22264. Verder doorlopen tot ter hoogte van huisnr. 24 links een asfaltpad begint. Dit pad slingerend langs de rand van Haren volgen tot het einde. Daar linksaf de Moarweg nemen. Na een slinger rechts verder gaan langs een brede sloot. Aan het einde linksaf langs de weg. Bij de rotonde via het fietspad rechtdoor, onder het viaduct door. Bij de volgende rotonde twee keer een weg oversteken tot aan een fietspad voor het water. Rechtsaf dit fietspad volgen tot de Meerwegbrug. Via deze brug over het Noord Willemskanaal gaan en direct daarna bij P-21781 rechtsaf langs het water verder, Nieuwe Hoornsedijk. Waar de weg een eindje verder naar links buigt ligt punt / van deze kaart.

Zie verder bij kaart 8.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Groningen - Zuidlaren

Kaart 11, blz 39

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 730 m

De route bij 't Heiveen is aangepast zodat deze vlak langs het Groninger hunebed voert. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 11, regel 2. 

Het is een bochtige landbouwweg. Bij huisnr. 2 linksaf het fietspad volgen. Waar dit haaks links buigt, rechtsaf een zandweg nemen, Heiveen blijkt later. Aan het einde van Heiveen linksaf, Tolhuisweg. 

Zie nu verder bij regel 5.

Richting Zuid - Noord.

kaart 11, regel 10.

Ca. 350 m verder rechtsaf gaan, Heiveen. Aan het einde verder rechtdoor, nu een zandweg. Na een slingertje, bij bord "Weg langs het Hunebed", een schelpenpad naar links nemen. Dit komt uit in de bocht van een zandweg. De zandweg rechts aanhoudend volgen, net als het schelpenpad. Aan het einde rechtdoor de Duinweg opgaan. Bij P-22134 bent u op punt / van deze kaart gekomen. 

Zie nu verder bij kaart 10.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Zuidlaren - Rolde

Kaart 13-14, blz 47-49

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 5,6 km

De route vanaf de brug over het Schipborgse Diep tot en met het Ballooërveld is gewijzigd. 

N.B: Op een deel van deze route zijn honden niet toegelaten. Wandelaars met hond kunnen de oude route volgen, of deze aangepaste routewijziging.

Richting Noord - Zuid.

kaart 13, regel 1. 

Bij de bank verder rechtdoor tot T-kruising. Hier links, en verderop over de Aa gaan. Aan overzijde het bospad naar rechts vervolgen. Op kruising rechtdoor, op de volgende rechts. Pad volgen tot een vlonderpad naar rechts. Hier rechts, het wordt een pad door de velden. Einde, haakse bocht links, dan aan het einde op T-kruising links. Iets verder via een wildrooster het natuurreservaat binnengaan (honden niet toegestaan!) Op splitsing rechts houden, dan na een heuveltop, op splitsing links. U komt uit bij een hunebed.

Bij het hunebed links. Verderop brede zandweg met fietspad oversteken en iets naar rechts een smal pad nemen. Verderop rechts houden. Op kruising rechtdoor. Aan het einde voor een weiland rechts. Pad aflopen tot de verharde weg waar u rechts gaat. Aan het einde op T-kruising links Gasteren verder inlopen. Op kruising bij Y-2925 rechts richting Assen. Na huisnr. 24 rechts, via Gagels het dorp uitlopen. Na 200 m een karrenspoor naar links. Er volgt een bocht naar rechts. In de volgende bocht naar rechts linksaf naar de weg lopen en deze naar rechts volgen. Na de brug over het Gasterse Diep, linksaf klinkerweg nemen, deze naar rechts vervolgen. Vervolgens rechtdoor, breed graspad, later zandpad tot aan een parkeerplaats. Voor de parkeerplaats pad naar links volgen en dan de parkeerplaats oversteken en het pad aflopen langs de weg tot het einde op een zandpad. Hier linksaf het Ballooërveld opgaan.

Het zandpad volgen. Op splitsing links houden. Er volgt een haakse bocht naar rechts. Voordat het pad weer naar links buigt, rechts een smal pad kiezen. Verderop rechtdoor gaand de zandweg weer vervolgen. Zijpaden en invoegende paden negeren totdat na ca. 500 m naar links een brede zandweg afgaat, in de bocht staat een bordje "Galgenberg". Aan het einde van deze zandweg rechts, weer een brede zandweg. Op splitsing bij grafheuvel, links houden. Nu verder alle zijwegen negeren en steeds deze weg blijven volgen. De toren van Rolde ligt als een baken voor u. 

Zie nu verder bij kaart 14, regel 10.

Richting Zuid - Noord.

kaart 14, regel 6.

Aanvankelijk gaat deze weg door open, in cultuur gebracht terrein. Daarna begint het Balloërveld. Na ca. 900 m komt er van links een breed pad bij en passeert u een grafheuvel (Stakenberg). Ruim 500 m verder een brede zandweg naar links inslaan. Einde rechts. Dan twee keer kort na elkaar op splitsing rechts houden. Daarna buigt het naar links en voegt er een breed zandpad van links in. Dan in een haakse bocht naar rechts, rechtdoor een klein pad nemen, even verder ligt links een waterplas. Aan het einde linksaf de zandweg vervolgen. Op T-kruising rechts. Dit pad nu uitlopen tot vlak voor een verkeersweg. Voor de verkeersweg rechtsaf via een vlonderpad naar een parkeerplaats. Deze oversteken en het zandpad volgen langs de verkeersweg, wordt een breed graspad, daarna klinkerweg, die uiteindelijk op de verkeersweg uitkomt. Deze over het fietspad naar rechts volgen. Vlak na een brug over het Gasterense diep, links een smal pad nemen. 

Op splitsing voor akker rechts. Einde rechts, Gasteren in. Einde links, Westeinde, later Brink. Bij Y-2925 links, Oude Molenweg. Eerste rechts, Zandkampen. Op splitsing karrenspoor naar links. Waar dit naar rechts buigt links een smal bospad op. U loopt spoedig over de heide. Op kruising rechtdoor, zijpaden negeren. Brede zandweg met fietspad oversteken in de richting van een hunebed. (Honden niet toegestaan!) Bij het hunebed rechts. Dit pad geheel aflopen en via wildrooster het natuurreservaat verlaten. Voor een groot open veld karrenspoor naar rechts inslaan. Aan het einde buigt het naar rechts, u komt bij een vlonderpad. Einde vlonderpad links. Op kruising links. Uitlopen tot voetbrug over de Drentsche Aa. Water oversteken. Op Y-splitsing rechts. Een eindje verder staat op een open stukje een bank. Naar links slaat een zandweg af. Dit is punt / van deze kaart. 

Zie nu verder bij kaart 12.

 

Printversie    Terug


Routewijziging  

Etappe Rolde - Schoonloo 

Kaart 16, blz 57

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 12 augustus 2008

 ja

 nee

 4,5 km

Er is een nieuwe, aantrekkelijkere, route gevonden door het stroomgebied van het Andersche Diep. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 16, blz 57. 

Bij P-02927 links gaan. Direct na het viaduct scherp rechts voor huisnr. 1 langs. In een ruime bocht, rechts een karrenspoor volgen, langs bordje "opengesteld".  Het voert langs weilanden, later verschijnt links een perceel sparren. Nu vlak voor het tweede pad links, naar rechts via een verscholen overstapje een weiland ingaan (honden aangelijnd!). Langs de houtwal, en daarna met een slinger naar een bomengroep en bank gaan. Water oversteken en weiland ook, in de richting van een overstapje. Overstapje nemen en linksaf het pad volgen tot een asfaltweg. Deze naar links opgaan en 100 m. verder alweer links een zandpad nemen. Het gaat al snel slingeren en komt uit aan de bosrand op een kruising met een fietspad. Het fietspad oversteken en de achterliggende bosweg schuin naar rechts nemen, langs perceelnr. 94. Op kruising links. Dit pad uitlopen tot een kruising met een brede zandweg waar u rechts gaat. Na ruim 500 m  passeert u op deze weg punt / van deze kaart. 

Zie verder bij kaart 17.

Richting Zuid - Noord.

kaart 16, blz 57.

Uw weg vervolgen. Na een kruising met een klinkerweg op een schuine kruising in het bos linksaf gaan. Ca. 650 m verder op een ongelijkwaardige kruising rechts gaan langs perceelnr. 94. Op de kruising aan het einde linksaf het fietspad oversteken en een paadje tussen de weilanden volgen. Het komt met een paar slingers uit op een asfaltweg. Deze naar rechts opgaan, en 100 m verder alweer rechts een karrenspoor volgen.Het wordt al snel smaller. Ter hoogte van een flauwe bocht naar links, rechts via een overstapje een weiland ingaan (honden aan de lijn!) in de richting van een bomengroep met bank. Water oversteken en dan met een slinger naar links en rechts naar de bosrand aan de overkant gaan. Daar weer een overstapje nemen en linksaf langs de bosrand verder lopen tot aan een verharde weg. Deze rechtdoor gaand opgaan en uitlopen tot een verkeersweg. Linksaf de verkeersweg volgen tot P-02927. Hier ligt punt / van deze kaart. 

Zie verder bij kaart 15.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Rolde - Schoonloo 

Kaart 18, blz 61

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 5 mei 2006

 ja

 nee

 700 m

Er is een nieuwe, aantrekkelijkere, route gevonden door de Schoonlooër Strubben. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 18, blz 61, regel 6 

Een eind verder op de kruising met een geasfalteerd fietspad en P. 23369 rechtsaf gaan. Ter hoogte van volkstuin “De Strubben” waar ook rechts bos begint, een pad naar links nemen. Het is het eerste zijpad. Dit slingerende pad geheel uitlopen tot aan een soort vijfsprong in het bos bij een bank. Hier rechtdoorgaand uw weg vervolgen, daarbij één pad naar links laten liggen. U wandelt nu spoedig het dorp Schoonloo binnen.  Hier rechtsaf een asfaltweg opgaan. Even verder komt deze uit in de Hoofdstraat. Linksaf gaan. Ter hoogte van café Hegeman is het eindpunt van deze etappe.

Richting Zuid - Noord.

kaart 18, blz 61, regel 3

Direct na het betreden van het bos (de Schoonloër strubben) weer links aanhouden. Het pad komt slingerend uit bij een grote Y-splitsing. Hier rechts houden, voorlangs een bank gaan en dan het linker van de twee paden nemen. Dit door bos en langs akker slingerende pad geheel uitlopen. Na ca. 500 m op een Y-splitsing rechts houden. Iets verder komt u uit op een geasfalteerdde weg die u naar rechts opgaat.

Lees nu verder bij regel 8.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Schoonloo - Sleen

Kaart 21, blz 67

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 4,9 km

Er is een nieuwe, aantrekkelijkere en onverharde route gevonden door de Boswachterij Zweeloo / het Slenerzand. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 21, blz 67, regel 1 

Vanaf het punt / uw weg vervolgen tot u uitkomt bij een kanaal. Hier staat P.23335. Brug overgaan en rechtsaf het kanaal volgen. Eerste bospad links. Iets verder scherp rechts langs perceelnr. 112. Op kruising met zandweg rechts, tot voor een open veld. Links langs bosrand verder gaan. Aan het einde rechts en dan  eerste links, het bos weer in. Twee maal op kruising rechtdoor gaan, daarna op een schuine kruising een kleiner pad naar links nemen. Dit komt na enkele bochten uit op een keienweg waar u linksaf gaat. Vlak daarna, bij een Pieterpad-bank en P-24913 buigt dit naar rechts. Daarna op kruising rechts. Aan het einde, voor een heideplas, links en 100 m verder weer links een zandweg achter een fietspad. Asfaltweg oversteken. Drie maal op kruising rechtdoor, maar bij de vierde kruising links tussen de percelen 71 en 77 door. Op de kruising bij P-23337 een brede zandweg naar rechts nemen. Wanneer u wat verder links een open stuk bent gepasseerd, kunt u desgewenst even linksaf gaan (ca. 750 m) om het hunebed "De Papeloze Kerk" te bezichtigen. 

Lees nu verder bij regel 11.

Richting Zuid - Noord.

kaart 21, blz 67, regel 8

Bij P-23337 linksaf een brede bosweg nemen. Op kruising rechts tussen de percelen 77 en 78 door. Na 1,5 km asfaltweg oversteken. Verderop een fietspad oversteken en direct  rechts gaan. Voor het ven rechts houden en vlak daarna op T-kruising weer rechts. Op kruising met keienweg links. Verderop, bij P-24913, de keienweg naar links volgen, maar vlak daarna een smal bospad naar rechts nemen. Op een schuine kruising aan het einde rechts. Pad aflopen tot aan de bosrand. Rechtsaf, en de eerste links, verder langs de bosrand. Neem de tweede rechts, het bos weer in. Ca. 100 m verder op kruising een smal pad naar links nemen. Het wordt al snel breder. Aan het einde links. Dan aan het einde voor het kanaal naar rechts de asfaltweg volgen tot bij een bruggetje over het kanaal. Brug overgaan en aan de overkant bij bij P.23335 weer rechtuit, richting Elp, de Kiel.

Lees nu verder bij regel 13.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Sleen - Coevorden

Kaart 23-24, blz 73-75

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 7,5 km

Er is een nieuwe, aantrekkelijkere en gedeeltelijk onverharde route gevonden tussen Sleen en Den Hool. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 23, blz 73, regel 5 

Vlak na de laatste huizen en het plaatsnaambord "Sleen", in een bocht van de weg, verder rechtdoor gaan, de Hellingenweg. Ruim 200 m verder een smal pad naar rechts nemen langs akker en houtwal, en een stenen paal met nr. 701. Er volgt een haakse bocht naar links. Aan het eind naar rechts de asfaltweg volgen. Na 1,5 km komt deze uit op een zandweg met naastliggend fietspad, de Zetelveenweg. Deze naar links opgaan. Nog een km verder komt u bij P-24003 uit op een asfaltweg. De vaart oversteken en langs de andere oever verder gaan over een zandweg. U komt uit op een T-kruising met een asfaltweg en weer een kanaal. Linksaf de asfaltweg opgaan (Holsloot) en iets verder rechtsaf via een oude draaibrug het kanaal oversteken en linksaf aan de andere kant verder gaan. Doorlopen tot een kruising met een brug. Hier van oever wisselen (Vleddersweg) en langs het kanaal doorlopen tot de volgende brug (Hoolbrug) waar u wederom van oever wisselt.  Zo loopt u steeds langs de rustigste oever. Na de Hoolbrug de eerste weg rechts nemen, Schoolstraat. Aan het einde bij Y-11113 weer rechts, Everlang. Aan het einde van Everlang linksaf. Vlak daarna wandelt u de schilderachtige buurtschap Den Hool binnen. Dezelfde weg houdend kruist u na verloop van tijd de spoorlijn Coevorden-Emmen. 

Lees nu verder bij kaart 25.

Richting Zuid - Noord.

kaart 24, blz 75.

Na het passeren van de spoorlijn de weg vervolgen door de schilder­achtige buurtschap Den Hool (beschermd!). Na huisnr. 1b rechtsaf, Everlang. Deze volgen tot Holsloot waar u bij Y-1113 links gaat richting Oosterhesselen. Voor het kanaal weer linksaf. Bij de draaibrug (Hoolbrug) het water oversteken en langs de andere oever verder langs het kanaal lopen, Vleddersweg. Bij de volgende brug weer van oever wisselen, Veldweg, en bij de dan volgende brug (Haarbrug) weer. Zo loopt u steeds langs de rustigste oever.

Na de Haarbrug gaat heel spoedig rechtsaf een graspad in langs een ander kanaal. Dit kanaal dus aan de linkerhand houden. Aan de overkant ervan ligt een geasfalteerde weg. Dit graspad komt bij P-24003 uit op een geasfalteerde weg.Naar links de vaart oversteken en langs de andere oever verder lopen over een zandweg met naastliggend fietspad, Zetelveenweg.  Na een km rechtsaf een zandweg nemen, De Zwollings. Deze wordt al snel een asfaltweg. In een haakse bocht naar rechts linksaf een smal pad langs akker en houtwal nemen. Na een haakse bocht naar rechts komt dit uit op een asfaltweg die u naar links opgaat. Ruim 200 verder rechtdoor gaand Oldengaerde opgaan. U wandelt het dorp Sleen binnen.

Lees nu verder bij kaart 23, regel 5.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Coevorden - Hardenberg

Kaart 27, blz 83

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 4,1 km

Er is een nieuwe, aantrekkelijkere en onverharde, route gevonden tussen Coevorden en De Hulte. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 27, blz 83, regel 5 

Aan de linkerkant van de weg gaan lopen en ter hoogte van huisnr. 105 linksaf een oude brug overgaan en dan rechtsaf langs het water verder gaan. Op kruising bij de volgende brug rechtdoor gaan, maar 150 m verder linksaf langs een sloot richting "Poort van Drenthe" gaan. Aan het einde schuin naar rechts een heuvelrug op. Bij de volgende heuvelrug het pad rechts langs de heuvelrug kiezen, het komt uit bij een grote poort van veldkeien. Rechtdoor verder gaan tot een kruising. Hier linksaf langs het water, water rechts houden. In een bocht van een onverharde weg, deze rechtdoor gaand vervolgen tot aan een asfaltweg. De asfaltweg oversteken en verder langs het water blijven lopen tot een kruising met een klinkerweg. Nu rechtsaf. Aan het einde linksaf de asfaltweg op. 

Lees nu verder bij kaart 28.

Richting Zuid - Noord.

kaart 27, blz 83.

Verder rechtdoor gaan. Na het passeren van de gemeentegrens van Coevorden gaat naar rechts een klinkerweg (Hulteweg 9-13). De klinkerweg naar rechts opgaan. Na het passeren van een brede sloot links langs de sloot gaan lopen, het water dus links houden. Pad geheel aflopen tot  een kruising met een asfaltweg waar u rechtdoor een zandweg opgaat. In een haakse bocht naar links verder rechtdoor gaan langs het water. Op een kruising gekomen rechtsaf gaan in de richting van een grote poort van veldkeien. Het pad door de poort volgen. Aan het einde naar links het pad over de volgende heuvelrug nemen. Aan het einde daarvan schuin naar links langs een sloot verder lopen (water links houden) tot het eindigt op een asfaltweg langs een kanaal. Nu rechtsaf gaan. De volgende brug naar links laat u liggen, maar de tweede gaat u over.

Lees nu verder bij regel 8.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Coevorden - Hardenberg

Kaart 30, blz 89

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 1 km

De etappe naar Hardenberg eindigt nu in het centrum van Hardenberg. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 30, blz 89, regel 7 

Vervolgens rechts aanhoudend, langs huisnr. 6 en 4 naar de dijk toe wandelen. Naar rechts de dijk volgen, neem het pad langs de voet van de dijk. Aan het einde bij de fietsbrug weer terug de dijk op, en linksaf via de fietsbrug Hardenberg inlopen. Rechtdoor gaand bereikt u al snel het nieuwe Marktplein waar deze etappe eindigt.

Het station van Hardenberg bereikt u desgewenst door iets door te lopen naar de winkelstraat en deze linksaf uit te lopen. Voor een begraafplaats rechtsaf de Stationsstraat in. Ook bij Y-308 de Stationsstraat rechtdoor vervolgen. Aan het eind hiervan vindt u het NS-station.

Lees nu verder bij kaart 31.

Richting Zuid - Noord.

kaart 30, blz 89

Vanaf het station de Stationsstraat in. Bij Y-308 rechtdoor tot de ingang van een begraafplaats. Hier links de winkelstraat in, Oosteinde. Na een rechts gelegen plein, en voor huisnr 23, naar rechts een steegje ingaan tot aan het Marktplein.

Vanaf het Marktplein richting theater de Voorveghter gaan en via de fietsbrug Hardenberg uitlopen. Na de brug rechts en pad langs de voet van de dijk volgen. Verderop komt u weer terug op de dijk. Nu de asfaltweg volgen. Waar deze naar een verkeersweg buigt nog even doorlopen (doodlopende weg), en aan het eind naar rechts naar het fietspad toe gaan.

Lees nu verder bij regel 10.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Hardenberg - Ommen

Kaart 31, blz 91

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 2,5 km

De etappe naar Ommen start in nu het centrum van Hardenberg. Tussen Hardenberg en Rheeze is de route een stuk directer geworden.

Richting Noord - Zuid.

kaart 31, blz 91

Vanaf het station de Stationsstraat in. Bij Y-308 rechtdoor tot de ingang van een begraafplaats. Hier links de winkelstraat in, Oosteinde. Lees nu verder vanaf de derde zin.

Vanaf de Markt linksaf richting kerk gaan tot aan de winkelstraat. Winkelstraat naar rechts ingaan. Aan het einde verder rechtdoor over de Vechtbrug. Dan links, De Opgang. Langs het water blijven tot bij het volgende viaduct. Rechtsaf en iets verder bij Y-60080 links het fietspad richting Rheeze, Kalseboompad. Bij Y-60082 rechtsaf, Vrëchienpad. Na het tunneltje linksaf het fietspad vervolgen, Sumpelpad. Op T-kruising links. U verlaat gaandeweg de bebouwde kom. Dan op T-kruising met een klinkerweg weer links, Heemser Hooilandenweg. Iets verder, bij het begin van een geasfalteerd fietspad, dit fietspad verder volgen, Bollenkolkpad, verderop klinkerweg. Bij P-24689, weer naar links het fietspad volgen. De weg blijven volgen, afwisselend fietspad en klinkerweg. U komt tenslotte met een T-kruising uit op de Rheezerbrink. 

Lees nu verder bij kaart 32.

Richting Zuid - Noord.

kaart 31, blz 91

De klinkerweg opgaan wordt later een geasfalteerd fietspad, afgewisseld met stukken klinkerweg. Het fietspad blijven volgen. Bij een T-kruising met P-24689 rechts gaan. Tenslotte komt u aan de rand van Harden­berg uit op een klinker­weg. In een bocht naar links verder rechtdoor gaan via het fietspad, richting Centrum, Sumpelpad. Waar het fietspad een woonwijk inbuigt, naar rechts gaan, nog steeds fietspad. Aan het eind rechtsaf, Vrëchienpad, en onder een weg doorgaan. Daarna bij Y-60082 linksaf richting Centrum. Dit fietspad verder volgen tot het bij Y-60080 op een weg uitkomt. Hier rechts en, vlak voor het viaduct, linksaf een voetpad langs de Vecht. Bij de volgende brug naar rechts over de brug gaan. Rechtdoor de winkelstraat in. Na huisnr. 23 linksaf een steegje inslaan. Bij het rechts gelegen marktplein eindigt deze etappe.

Het station van Hardenberg bereikt u door de winkelstraat verder uit te lopen. tot voor een begraafplaats waar u rechtsaf de Stationsstraat in gaat. Ook bij Y-308 rechtdoor. Aan het eind vindt u het station.

Lees nu verder bij kaart 30.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Hardenberg - Ommen

Kaart 33-34, blz 97-99

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 2,5 km

De route tussen Junne en de spoorwegovergang is dichter langs de Vecht gelegd en daardoor aantrekkelijker geworden.

Richting Noord - Zuid.

kaart 33, blz 97, regel 11

Ca. 500 m verder op een splitsing links aanhouden (hier kan een slagboom staan). Het pad slingert door bos en langs weilanden. Na krap 1 km op een splitsing links aanhouden. Dit slingerende pad steeds volgen. Vlak na een fraai uitzicht (rechts) buigt het haaks naar links. Het pad volgen tot de rand van een zandverstuiving waar u een bospad naar rechts neemt. Ook dit pad slingert zich voort. Ter hoogte van een dode arm van de Vecht links aanhouden, niet over het bruggetje gaan. Aan het einde even naar rechts (nu wel een bruggetje) en direct weer links langs de andere kant van de sloot verder gaan tot aan de asfaltweg. Hier rechts en bij P-22098 rechtsaf de Beerzerweg.

Lees nu verder bij kaart 34, regel 9.

Richting Zuid - Noord.

kaart 34, blz 99, regel 13

Bij P-22098 links, Junnerweg en direct daarna in een bocht via een slagboom naar links. Aan het einde rechts en direct weer links. Verderop buigt het naar rechts, langs een dode arm van de Vecht. Het gaat slingeren. Op splitsing rechts houden. U komt aan de rand van een zandverstuiving, waar u links gaat. Even verder buigt het pad haaks naar rechts. Het pad, dat nu spoedig gaat slingeren, geheel uitlopen tot een T-kruising aan het einde. Hier rechts gaan en ook dit pad geheel uitlopen tot een soort schuine T-kruising. Hier rechtsaf een brede zandweg nemen, daarbij een kleiner pad naar rechts negeren. Ter hoogte van een rechts van de weg liggende boerderij scherp naar links de Koedrift nemen.

Lees nu verder bij kaart 33, regel 9.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Boswachterij Ommen

Kaart Boswachterij Ommen, blz 101

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

De alternatieve route door de boswachterij Ommen is vanaf de 7e druk komen te vervallen. Deze route is evenmin in het veld gemarkeerd.

 

Terug


Routewijziging 

Etappe Ommen - Hellendoorn

Kaart 35, blz 103

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 1,8 km

De route tussen Besthmen en Nieuwebrug is aangepast en voert nu over de Besthmenerberg en langs de Steile Oever. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 35, blz 103, regel 3

Daar linksaf gaan, de Bergweg. Op kruising bij P-21407,  rechts en vlak daarna links een zandweg nemen, Berg­steeg. Op splitsing links houden, en op de T-kruising daarna weer. Dan op splitsing stomp rechts langs bordje Boswachterij Ommen. Na de kruising met een asfaltpad rechts houden en omhoog in de richting van een uitzichttoren. Vlak voor de toren stomp naar rechts gaan. Op schuine kruising met asfaltpad links, daarna op kruising bij monument rechts. Aan het einde, voor een parkeerplaats, links een bospad nemen. Bij een klaphek rechts, via het klaphek de weg oversteken en aan de overkant via het rechterklaphek het bospad aflopen. Aan de linkerkant ziet u een dode arm van de Regge. Aangekomen bij zandpad linksaf, aan het einde van het zandpad bij verharde weg onder een tunneltje door. Aan het einde asfaltweg naar links.  Bij Y-12187 rechts, Dalmsholterweg en verderop bij P-22049 bereikt u het einde van deze kaart. 

Lees nu verder bij kaart 36.

Richting Zuid - Noord.

kaart 35, blz 103

Bij P-22049 rechts, Dalmsholterweg. Bij Y-12187 links, Lemelerweg. Even verder gaat u over de Regge. Dan rechtsaf, door een tunneltje. Waar het fietspad de zandweg kruist rechtsaf, Landgoed Eerde. Op splitsing rechtdoor het bospad naar boven volgen. Aan de rechterkant ziet u een dode arm van de Regge. Door het klaphekje en de verkeersweg oversteken. Na het klaphek linksaf. Voor de parkeerplaats rechts een zandpad. Op kruising bij monument links, daarna op kruising rechts, het linker van de twee. Pad aflopen tot de voet van een uitzichttoren. Vlak daarna stomp naar links, daarbij een pad links laten liggen. Aan de voet van de heuvel buigt het naar links en kruist een asfaltpad. Aan het einde op T-kruising rechts. U komt op een asfaltweg. Rechts gaan en vlak daarna linksaf. Deze weg (Bergweg) volgen tot een kruising aan de rand van Ommen. Daar rechts, De Kamp. Aan het einde rechtsaf over de spoorlijn gaan, Stationsweg. Deze aflopen tot de brug over de Vecht waar deze etappe eindigt.

Lees nu verder bij kaart 34.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Ommen - Hellendoorn

Kaart 36(A), blz 105-107

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 1,3 km

De route over de Archemerberg en de Lemelerberg is aangepast en voert nu langs de Dikke Steen en het Ravijn. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 36, blz 105, regel 7

Op de top (Archemerberg 75 m) staat een grote vierkante steen. Aan de voet gekomen op splitsing rechts houden. Aan de bosrand rechts, het rechter van de twee. Bij een enorme zwerfkei (Dikke Steen) linksaf. Op schuine kruising rechtdoor, daarna rechts aanhouden tot voor een houten hek. Daar linksaf, Baron van Nagelllaan. Het pad komt uit op een zessprong. Hier links gaan, daarbij een pad naar links overslaan. Dit pad steeds rechtdoor volgen tot het via een slagboom met bord Kon. Wilhelminalaan eindigt op een samenkomst van wegen en paden.

Lees nu verder bij regel 22.

Richting Zuid - Noord.

kaart 36A, blz 107

Deze oversteken en vlak daarna linksaf via een slagboom een zandweg opgaan, Kon. Wilhelminalaan. Op een zessprong rechtsaf, daarbij een pad naar rechts overslaan.  Het stijgt en komt uit voor een houten hek. Rechtsaf gaan, het linker van de twee. Op splitsing links houden, daarna op schuine kruising rechtdoor. Bij een enorme zwerfkei (Dikke Steen) rechtsaf. Aan het einde links, de hei op. Het komt uit op een breder pad, Verder rechtdoor en omhoog naar de top. Links en rechts schitterend uitzicht! Op deze top staat een grote vierkante steen.

Lees nu verder bij regel 27.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Ommen - Hellendoorn

Kaart 38, blz 113

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 1,8 km

De etappe naar Hellendoorn eindigt nu in het centrum van Hellendoorn en voert niet langer langs het Avonturenpark.  

Richting Noord - Zuid.

kaart 38, blz 113, regel 11

Aan het eind hiervan rechtsaf en nu deze weg aflopen. Op de T-kruising linksaf en daarna de tweede rechts, Noord Esweg. Deze uitlopen tot het einde in de bebouwde kom van Hellendoorn. Hier links, Geerhard Boschstraat nemen, daarna de tweede rechts, Dorpsstraat. Bij de kerk is het einde van deze etappe.

Lees nu verder bij kaart 39.

Richting Zuid - Noord.

kaart 38, blz 113

Aanlooproute vervalt.

Vanaf de kerk de Dorpsstraat in noordelijke richting uitlopen. Op T-kruising links, Geerhard Boschstraat, daarna eerste rechts, Noord Esweg. Via deze weg Hellendoorn verlaten. Op kruising met de Koetreeweg links. Kort daarna rechts, Mr. Vening Meineszlaan.

Lees nu verder bij regel 5.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Hellendoorn - Holten

Kaart 39, blz 115

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25 oktober 2008

 ja

 nee

 4,1 km

De etappe naar Holten begint nu in het centrum van Hellendoorn bij de kerk aan de Dorpsstraat. Verderop is de route tussen de spoortunnel en de Noetselerberg gewijzigd en voert nu langs een Joods Monument en een schaapskooi.  

Richting Noord - Zuid.

kaart 39, blz 115

Aanlooproute vervalt

Vanaf de kerk aan de Dorpsstraat de Jacob Kapteynstraat nemen. Einde links, Johanna van Burenstraat. Eerste rechts Hilgenbosweg, dan op kruising rechtdoor. Het pad met een paar slingers volgen tot kruising bij P-20152. Hier rechtdoor. Bij P-20151 links. Deze weg steeds houden. Tenslotte kruist u via een tunneltje de spoorlijn. Verkeerswegweg oversteken en rechtdoor verder. Op kruising bij P-20060 rechts, Paltheweg. Daarna eerste links, een pad met rode steenslag. Bij de schaapskooi het pad naar links volgen. Bij P-20114 verder rechtdoor. Het buigt spoedig naar rechts, en kruist het naastliggende pad.

Lees nu verder bij regel 7.

Richting Zuid - Noord.

kaart 39, blz 115, regel 10

Op kruising bij de derde put rechtdoor, maar daarna de eerste links. Dit bochtige pad met rode steenslag steeds blijven volgen tot het uitkomt bij een schaapskooi. Hier rechtsaf. Op kruising met een brede zandweg rechts. Bij P-20060 links, een drukke verkeersweg oversteken en bij P-20140 rechtdoor, Klinkenbeltweg. Na bijna 2 km, bij P-20151 rechtsaf. Bij P-20152 verder rechtdoor. Na een paar slingers komt u op een kruising aan de rand van Hellendoorn, waar u rechtdoor gaat, Hilgenbosweg. Op volgende kruising links, Johanna van Burenstraat, en dan de eerste rechts, Jacob Kapteynstraat. Deze uitlopen tot bij de kerk aan de Dorpsstraat alwaar deze etappe eindigt.

Lees nu verder bij kaart 38.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving 

Etappe Hellendoorn - Holten

Kaart 40(A), blz 117-119

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

 18 oktober 2008

 ja

 ja

Op de Haarlerberg heeft bos ruimte gemaakt voor heide. In het landgoed de Noetselerberg is de loop van enkele paden veranderd. De routebeschrijving klopt daardoor niet meer met de werkelijkheid. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 40, blz 117, regel 10

Vlak voor de plaats waar achter een slagboom de geasfalteerde autoroute zichtbaar is, linksaf gaan. Wat verderop buigt de weg naar rechts, daarna op kruising links. Slagboom passeren. Na ca. 500 m loopt u over een kleine heuvel, met restanten van een klinkerweg. Voorbij deze heuvel moet u na 100 m rechtsaf. 

Lees nu verder bij regel 16.

Richting Zuid - Noord.

kaart 40A, blz 119

Op de kruising links daarna eerste rechts. Dit pad komt bij een uitzichtpunt met schuilhut. Het uitzichtpunt naar rechts verlaten en daarna een links achter de bomen gelegen kronkelpad opgaan. Einde haaks rechts en dan op T-splitsing links. Na ca. 650 m een slagboom passeren. Daarna de eerste rechts, het buigt meteen weer links en komt dan op een T-kruising. Rechts gaan en ca. 400 m verder, kort voor een bocht, links een sparrenlaantje. Na een dubbele kniebocht volgt een T-kruising. Rechts en onmiddel­lijk daarna links gaan. Aan het eind op een brede zandweg met fietspad links. Na ca. 350 m rechts. Deze weg over het open veld verder volgen. Na ca. 650 m op splitsing links houden. Ruim 1 km verder, vlak na het begin van een berkenbos (rechts), een pad naar links nemen, links staat een bank. Hierna eerste rechts. Op Y-splitsing links houden. Op de kruising daarna bent u aan het einde van deze kaart. 

Lees nu verder bij kaart 39.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Holten - Laren

Kaart 42, blz 123

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

 14 maart 2015

 ja

 nee

De route door Holten is iets aangepast

Richting Noord - Zuid.

kaart 42, regel 1. 

Vanaf het station via de Stationsstraat het dorp inlopen. Bij de rotonde linksaf naar het centrum. Na ca. 100 m een plein schuin rechts oversteken naar de kerk. Voor de kerk rechts houden en dan op het einde rechtsaf en direct weer links, Boschkampsstraat. Eerste links, Tuinstraat. Aan het einde rechts, Rietmolenstraat. Waar de Rietmolenstraat overgaat in de Pastoriestraat, linksaf een paadje tussen huisnr. 10 en een grote schuur inslaan. Dit uitlopen en aan het einde op klinkerweg rechts. In een bocht van de weg bij huisnr. 11 min of meer rechtdoor gaan, een zandweg, Zweerssteeg.  

Zie nu verder bij regel 9.

Richting Zuid - Noord.

kaart 42, regel 13.

Min of meer rechtdoor gaand de klinkerweg volgen. Na ca. 350 m in een bocht naar rechts bij een bankje, linksaf een smal pad tussen de velden inslaan. Aan het einde in Holten rechtsaf, Rietmolenstraat. Tweede links, Tuinstraat. Op een kruising met de Boschkampsstraat rechts. Aan het einde even rechts en direct weer links, Kerkplein. Tegenover de kerk naar links doorsteken naar een plein en dit schuin oversteken. Daar linksaf de Dorpsstraat ingaan en op de rotonde rechtsaf de Stationsstraat in tot aan het station van Holten. Einde etappe.

Zie verder bij kaart 43.

   

Printversie    Terug


Heeft u opmerkingen over deze druk klik dan hier.