Route -> deel I, 8e druk (2008)

Inhoud

Etappe kaart bladzijde soort
Pieterburen - Winsum 1 33 Routewijziging
Winsum - Groningen 4 39 Routewijziging
Winsum - Groningen 5-6 41-43 Omleiding
Groningen - Zuidlaren 9 61 Verbeterde routebeschrijving
Groningen - Zuidlaren 10 63 Verbeterde routebeschrijving
Zuidlaren - Rolde 12 67 Verbeterde routebeschrijving
Zuidlaren - Rolde 13 69 Alternatieve route met hond
Zuidlaren - Rolde 13 69 Verbeterde routebeschrijving
Schoonloo - Sleen 21 93 Verbetering kijkpuntnummering
Schoonloo - Sleen - Coevorden 21-27 93-115 Wijziging telefoonnummer Regiotaxi
Sleen Coevorden 25-26 103-105 Routewijziging
Coevorden - Hardenberg 29 121 Omleiding
Coevorden - Hardenberg 29-30 121-123 Routewijziging
Coevorden - Hardenberg - Ommen 30-31 123-125 Verbeterde routebeschrijving
Hardenberg - Ommen 31 125 Verbeterde routebeschrijving
Ommen - Hellendoorn 35 139 Routewijziging
Ommen - Hellendoorn 36 143 Verbeterde routebeschrijving
Holten - Laren 42 165 Routewijziging
Holten - Laren 43 167 Routewijziging
       

In onderstaande teksten wordt met regelnummers gewerkt. Regels worden geteld vanaf de eerste zin van de routebeschrijving op een bladzijde. Regels met de etappe-aanduiding en over de bereikbaarheid, overnachten en horeca worden niet meegeteld. Wanneer u in de richting zuid-noord loopt worden de regels van de routebeschrijving in de noord-zuid richting ook niet meegeteld. Ook andere teksten dan de routebeschrijving (zoals bijvoorbeeld aanlooproutes) worden niet meegeteld.

De eerste en de laatste regel van de hieronder opgenomen nieuwe of verbeterde routebeschrijving zijn herkenbaar terug te vinden in uw boekje.

In de informatieblokjes rechtsboven elke wijziging is weergegeven of de gewijzigde route is gemarkeerd en of de wijziging noodzakelijk is. Wanneer de wijziging als noodzakelijk staat aangeduid, dan is het niet meer mogelijk om de route of de routebeschrijving uit de gids te gebruiken. Als de wijziging niet noodzakelijk is, betreft de wijziging een verbetering. U kunt in dat geval ook de route uit de gids nog volgen maar dit wordt niet aangeraden omdat in de meeste gevallen de markering de gewijzigde route zal aangeven. 


Routewijziging

Etappe Pieterburen - Winsum

Kaart 1, blz 33

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 29-12-2014

 ja

 nee

 2,4 km

De route vanaf het startpunt is gewijzigd via een nieuw pad langs de Pieterbuurstermaar.

Richting Noord - Zuid.

kaart 1, regel 1. 

Vanaf hotel Waddenweelde aan de Hoofdstraat 82 in Pieterburen, linksaf de Hoofdstraat inlopen richting kerk. Na huisnr. 76 linksaf langs de kerk en begraafplaats het dorp uitlopen. Het wordt een schelpenpad. Na een haakse bocht komt het aan het begin van een betonpad. Rechtsaf dit betonpad volgen. Er volgen twee haakse bochten. Na ca. 1 km bij een hoge brug gekomen, het water via deze brug oversteken en rechtsaf verder over een graspad langs een akkerrand tot een andere brug. Ook deze brug overgaan en direct daarna linksaf een graspad langs een brede sloot volgen. Aan het einde een asfaltweg oversteken en rechtdoor de toegangsweg van een boerderij in (nr. 11). 

Zie nu verder bij kaart 1, regel 7

Richting Zuid - Noord.

kaart 4, regel 1.

Aan het eind linksaf en bij de weg gekomen deze oversteken en een pad langs een brede sloot gaan volgen. Het wordt een graspad tussen akker en sloot. Aan het einde achter een boerderij rechts over een brug en direct weer links een graspad langs de akkerrand volgen tot aan een hoge brug. Over de brug gaan en dan rechtsaf het betonpad geheel aflopen. Na een paar haakse bochten eindigt dit in de bocht van een schelpenpad aan de rand van Pieterburen. Het schelpenpad naar links volgen, achter de camping langs. Na een haakse bocht naar rechts langs de begraafplaats en de kerk tot het einde aan de Hoofdstraat in Pieterburen. Hier naar rechts en nog een stukje doorlopen tot nr. 82 waar het eindpunt van het Pieterpad is.

   

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Winsum - Groningen

Kaart 4, blz 39

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 29-12-2014

 ja

 nee

 2,4 km

Tussen boerderij Weidelust en Garnwerd is een nieuwe route door de weilanden ontwikkeld. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Wandelaars met hond dienen daarom de route uit de gids te volgen. Ook is de beschrijving van de onverharde passage langs Oldenzijl verbeterd.

De nieuwe passage verloopt door weilanden. Wandelaars worden dringen verzocht het aangegeven pad te volgen en niet dwars door de weilanden te lopen.

Richting Noord - Zuid.

kaart 4, regel 11. 

Aan het einde de verharde weg schuin naar rechts oversteken, over het hek klimmen en via een weiland met bordje “wandelen toegestaan” verder rechtdoor langs een sloot gaan.
Nog een keer over een hek klimmen en dan aan het einde naar rechts door een klaphek. Na ca. 50 m naar links afbuigen, een breed graspad. Weer een klaphek passeren en het graspad aflopen tot het einde op een asfaltweg. Rechts afslaan en ca. 800 m verder, in een haakse bocht van de weg ter hoogte van huisnr. 2 (Weidelust) naar links een pad volgen door de weilanden, parallel aan de weg. Ca. 100 m voor de volgende boerderij naar rechts buigen, nog steeds door het weiland, een brede sloot met riet en een paar bomen links houdend. Voorbij het erf links achter de boerderij langs gaan, opnieuw een pad langs de rand van een weiland. Voor een sloot rechtsaf door de weilanden en langs de sloot tot voorbij de volgende boerderij. Dan naar links tussen twee houten schuren door naar de toegangsweg van de boerderij lopen. Deze geheel aflopen tot de rand van Garnwerd. Hier even links en dan rechtsaf het fietspad richting Groningen nemen.

Zie nu verder bij kaart 5,  regel 2.

Richting Zuid - Noord.

kaart 4, regel 1.

Linksaf slaan en direct daarna rechts een asfaltweg langs de Reitdiepdijk volgen (nr. 11) De weg eindigt bij een boerderij. Hier links aanhoudend tussen twee houten schuren door gaan. Daar voorbij rechtdoor het weiland inlopen en dan naar rechts een pad door de weilanden volgen in de richting van een paar andere boerderijen. Daar aangekomen naar links langs de rand van het weiland achter de boerderij langs lopen. Aan het einde even door een hek en direct weer de richting vervolgen tot de rand van het volgende weiland. Daar rechts in de richting van een weg gaan. Voor de weg naar links buigen en vervolgens parallel aan de weg blijven lopen tot het einde op een toegangsweg van een boerderij (Weidelust). Hier rechtsaf de asfaltweg volgen. Na ca. 800 m, kort voor Winsum, staat er links van de weg een bord “wandeling toegestaan”. Hier linksaf. U komt op een dam tussen weilanden door. Na een klaphek buigt het achter een boerderij naar rechts en na een tweede klaphek weer naar links. Langs de rand van een weiland met een brede sloot komt u weer op de weg uit. 

Zie verder bij regel 7.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Groningen - Zuidlaren

Kaart 9, blz 61

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 26-04-2011

 ja

 ja

 400 m

Tussen P21781 en P21782 zijn wegwerkzaamheden uitgevoerd. De route van het Pieterpad is hierdoor licht gewijzigd.

Richting Noord - Zuid.

kaart 9, regel 1. 

Uw weg vervolgen tot u langs P-21781 uitkomt op de Meerweg. Nu linksaf de brug over en direct daarna naar rechts een fietspad volgen. Bij een rotonde linksaf en onder het snelwegviaduct door. Bij de volgende rotonde rechtdoor richting Haren gaan. 

Zie nu verder bij regel 5.

Richting Zuid - Noord.

kaart 9, regel 12.

Bij de rotonde via het fietspad rechtdoor, onder het viaduct door. Bij de volgende rotonde twee keer een weg oversteken tot aan een fietspad voor het water. Rechtsaf dit fietspad volgen tot de Meerwegbrug. Via deze brug over het Noord Willemskanaal gaan en direct daarna bij P-21781 rechtsaf langs het water verder, Nieuwe Hoornsedijk. Waar de weg een eindje verder naar links buigt ligt punt / van deze kaart.

Zie verder bij kaart 8.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving 

Etappe Groningen - Zuidlaren

Kaart 10, blz 63

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 04-05-2011

 ja

 ja

 500 m

De situatie tussen de Appelbergen en de Leemweg is gewijzigd waardoor de routebeschrijving in de gids onduidelijk is geworden.

Richting Noord - Zuid.

kaart 10, regel 9. 

Hier even rechts en direct weer links gaan, een zandpad. Op open plek rechtdoor door een voetgangersluis gaan. Hierna komt u op weer een open plek. Het pad volgen en na de open plek links aanhouden. Na een haakse bocht naar links de eerste rechts nemen. Dit komt uit op een zandweg.

Zie nu verder bij regel 13.

Richting Zuid - Noord.

kaart 10, regel 5.

Na ca. 400 m. rechts, Leemweg. Vlak daarna links een pad met gele paaltjes inslaan. Het pad slingert. Aan het einde linksaf en verder slingeren tot een open plek. Het pad schuin naar links verder volgen (gele paaltjes verlaten). Even verder een voetgangersluis passeren en twee andere paden kruisen. Daarna op kruising op open stuk rechts gaan en direct daarna weer links over een vlonder.

Zie verder bij regel 12.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving 

Etappe Zuidlaren - Rolde

Kaart 12, blz 67

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 01-04-2010

 ja

 ja

 350 m

In Zuidlaren is de Wilhelminalaan heringericht en anders aangesloten op de Stationsstraat. Hierdoor is de routebeschrijving gewijzigd.  

Richting Noord - Zuid.

kaart 12, regel 3. 

Einde rechts, Wilhelminalaan. Deze volgen, het laatste stukje over het fietspad tot de rotonde. Hier linksaf de weg oversteken de onverharde laan met naastliggend fietspad inslaan. Verderop betreedt u het terrein van de psychiatrische kliniek Dennenoord (particulier terrein).

Zie nu verder bij regel 6.

Richting Zuid - Noord.

kaart 12, regel 15.

U verlaat Dennenoord en komt u op een onverharde boslaan met naastliggend fietspad. Deze uitlopen tot bij een rotonde in Zuidlaren. De weg oversteken en rechtsaf langs het fietspad de parallelweg volgen, Wilhelminalaan blijkt verderop. Na huisnr 28 links, Veldakkerslaan 

Zie verder bij regel 19.

 

Printversie    Terug


Alternatieve route met hond 

Etappe Zuidlaren - Rolde

Kaart 13, blz 69

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 25-11-2011

 nee

 ja, met hond

 1 km

Het natuurreservaat de Gasterse Duinen is niet toegankelijk voor honden. Wandelaars met hond kunnen deze alternatieve route volgen. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 13, regel 6.

Einde, haakse bocht links, dan aan het einde op T-kruising links. Iets verder voor een wildrooster bij de ingang van een natuurreservaat linksaf een smal nemen langs de rand van het reservaat. Aan het einde op een zandweg met naastliggend fietspad rechtsaf slaan. Vlak na huisnr. 1 linksaf een smal pad over de hei volgen. Verderop rechts houden. Op kruising rechtdoor.

Zie nu verder bij regel 13.

Richting Zuid - Noord.

kaart 13, regel 8.

Op kruising rechtdoor, zijpaden negeren. Uitgekomen op een brede zandweg met naastliggend fietspad, deze zandweg naar rechts volgen. Verderop een pad naar links bij een informatiebord en picknickbank (rechts) negeren, maar ca. 350 m verder bij een bord "Gasterse Duinen" en een blauw paaltje, linksaf een smal pad inslaan langs de rand van het reservaat. Ca. 300 m verder komt dit ter hoogte van een wildrooster uit op een breder pad. Dit pad naar rechts vervolgen. Voor een groot open veld een karrenspoor naar rechts inslaan. 

Zie verder bij regel 13.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving 

Etappe Zuidlaren - Rolde

Kaart 13, blz 69

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 28-05-2012

 ja

 nee

 1 km

Tussen het Gasterensche Diep en het Ballooërveld is een wandelpad aangelegd langs de weg. Hiervoor is de routebeschrijving aangepast. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 13, regel 19.

In de volgende bocht naar rechts linksaf naar de weg lopen en deze naar rechts volgen. Na de brug over het Gasterse Diep, linksaf klinkerweg nemen, deze naar rechts vervolgen. Vervolgens rechtdoor, breed graspad, later zandpad tot aan een parkeerplaats. Voor de parkeerplaats pad naar links volgen en dan de parkeerplaats oversteken en het pad aflopen langs de weg tot het einde op een zandpad. Hier linksaf het Ballooërveld opgaan.

Zie nu verder bij kaart 14.

Richting Zuid - Noord.

kaart 13, regel 1.

Voor de verkeersweg rechtsaf via een vlonderpad naar een parkeerplaats. Deze oversteken en rechtdoorgaan het voetpad, later klinkerweg volgen. Aan het einde naar links de weg oversteken en uw richting vervolgen langs de weg. Vlak na een brug over het Gasterensche diep, links een smal pad nemen. 

Zie verder bij regel 3.

 

Printversie    Terug


Verbeterde Kijkpunt nummering 

Etappe Schoonloo - Sleen

Kaart 21, blz 93

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

01-03-2009

 n.v.t.

 nee

De nummering van de kijkpunten op de kaart correspondeert niet met de tekst op bladzijde 93.

De nummering moet als volgt worden aangepast:

Pieterpadmonument 

kijkpunt 3

   
Papeloze kerk kijkpunt 4    
Galgenberg  kijkpunt 5    
Boswachterij Zweeloo/Sleenerzand  kijkpunt 2    
 

Printversie    Terug


Wijziging telefoonnummer Regiotaxi

Etappe Schoonloo - Sleen - Coevorden

Kaart 21 - 27, blz 93 - 115

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

 01-08-2012

 n.v.t.

 n.v.t.

De regiotaxi Zuidoost Drenthe is voortaan bereikbaar onder telefoonnummer: 0900-5000843.

 

Terug


Routewijziging

Etappe Sleen - Coevorden

Kaart 25 - 26, blz 103 - 105

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 29-12-2014

 ja

 nee

1,5 km

Voor Coevorden is een onverhard pad aangelegd langs het Drostendiep

Richting Noord - Zuid.

kaart 25, regel 12.

Hier linksaf de Drift opgaan. Bij de derde bocht van deze weg, ter hoogte van een links gelegen kunstwerk en fietsknooppunt 09 linksaf een smal schelpenpad volgen. Na een paar bochten en een bruggetje komt dit uit op een asfaltweg bij Y-11814. Hier rechtsaf, daarna eerste links, Achterloo. Waar rechts de Oude Coevorderweg afgaat, linksaf gaan (Achterloo nr. 4, 6, 8).

Zie nu verder bij kaart 26, regel 3.

Richting Zuid - Noord.

kaart 26, regel 18.

Aan het eind op kruising rechts, Achterloo. Einde rechts, Reindersdijk. Daarna, in een bocht van de weg bij Y-11814, linksaf een smal schelpenpad nemen. Dit pad geheel aflopen tot het na ca. 1,2 km en een paar bochten uitkomt op een asfaltweg. Rechtsaf slaan.

Zie verder bij kaart 25.

   

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Coevorden - Hardenberg

Kaart 29 - 30, blz 121-123

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 01-11-2013

 ja

 nee

 850 m

Bij het Engelandsche Bosch is een nieuw pad gerealiseerd langs een dode arm van de Vecht.

Richting Noord - Zuid.

kaart 29, regel 11.

Deze volgen tot er links bos begint. Hier linksaf een pad langs de bosrand volgen. Voor een akker gaat dit naar rechts en verloopt vervolgens met een ruime bocht langs de akker (links) en een dode arm van de Vecht (rechts). Vlak voor een drukke weg naar rechts, over twee vlonders en langs een groot kunstwerk naar het einde van een zandweg. De zandweg geheel aflopen en aan het eind linksaf gaan, Randweg.   

Zie nu verder bij kaart 30.

Richting Zuid - Noord.

kaart 30, regel 11.

Direct daar voorbij een brede zandweg naar rechts opgaan. Aan het einde bij een groot kunstwerk naar links een zandpad volgen dat via twee vlonders voor een grote akker uitkomt. Hier linksaf langs de akker (rechts) en een dode arm van de Vecht (links) lopen. Na een ruime bocht buigt het pad naar links en komt dan langs de bosrand uit op een asfaltweg. Deze naar rechts opgaan, Korreldijk blijkt verderop.

Zie verder bij kaart 29, regel 6.

 

Printversie    Terug


Verbeterde Routebeschrijving

Etappe Coevorden - Hardenberg - Ommen

Kaart 30-31, blz 123-125

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

 22-11-2013

 ja

 n.v.t.

De beschrijving van de aanlooproute vanaf het NS-station Hardenberg naar het beginpunt van de route klopt niet meer geheel.

Richting Noord - Zuid.

kaart 31, aanlooproute (cursief).

Vanaf het station de Stationsstraat in. Op kruising bij Y-308 rechtdoor, tot de ingang van een begraafplaats. Hier links de winkelstraat in, Oosteinde.
Lees nu verder vanaf de derde zin.

Richting Zuid - Noord.

kaart 30, aanlooproute (cursief).

Vanaf het station de Stationsstraat in. Op kruising bij Y-308 rechtdoor, tot de ingang van een begraafplaats. Hier links de winkelstraat in, Oosteinde. Na een rechts gelegen plein, en voor huisnr 23, naar rechts een steegje ingaan tot aan het Marktplein.

Zie verder bij regel 1.

 

Printversie    Terug


Verbeterde Routebeschrijving

Etappe Hardenberg - Ommen

Kaart 31, blz 125

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 22-11-2013

 ja

 n.v.t.

 1 km

Het pad langs de Molengoot is verlegd waardoor de routebeschrijving in de richting Zuid - Noord niet meer helemaal klopt.

Richting Zuid - Noord.

kaart 31, regel 7.

Waar het fietspad een woonwijk inbuigt, naar rechts gaan, nog steeds fietspad. Aan het eind rechtsaf, Vrëchienpad, en onder een weg doorgaan. Daarna bij Y-60082 linksaf richting Centrum. Dit fietspad verder volgen tot het bij Y-60080 op een weg uitkomt.

Zie verder bij regel 11.

 
  Printversie    Terug

Routewijziging

Etappe Ommen - Hellendoorn

Kaart 35, blz 139

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 14-03-2013

 ja

 ja

 400 m

Vanwege de ontoegankelijkheid van het pad onderlangs de Steile Oever, is dit pad niet meer te gebruiken voor wandelaars.

Richting Noord - Zuid.

kaart 35, regel 12.

Aan het einde, voor een parkeerplaats, links een bospad nemen. Bij een klaphek rechts, via het klaphek de weg oversteken en aan de overkant via het rechterklaphek het bospad aflopen. Aan de linkerkant ziet u een dode arm van de Regge. Aangekomen bij zandpad linksaf, aan het einde van het zandpad bij verharde weg onder een tunneltje door. Aan het einde asfaltweg naar links.  

Zie nu verder bij regel 19.

Richting Zuid - Noord.

kaart 35, regel 3.

Waar het fietspad de zandweg kruist rechtsaf, Landgoed Eerde. Op splitsing rechtdoor het bospad naar boven volgen. Aan de rechterkant ziet u een dode arm van de Regge. Door het klaphekje en de verkeersweg oversteken. Na het klaphek linksaf. Voor de parkeerplaats rechts een zandpad.

Zie verder bij regel 10.

 

Printversie    Terug


Verbeterde Routebeschrijving 

Etappe Ommen - Hellendoorn

Kaart 36, blz 143

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

 26-02-2009

 ja

 ja

Aan het begin van de routebeschrijving in de richting noord - zuid, staat rechts, waar het links moet zijn. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 36, regel 1. 

Vanaf P-22049 links, Oude Raalterweg. 

Zie nu verder bij de tweede zin van regel 1.

Richting Zuid - Noord.

Niet van toepassing

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Holten - Laren

Kaart 42, blz 165

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 14-03-2015

 ja

 nee

 1,1 km

De route door Holten is iets aangepast

Richting Noord - Zuid.

kaart 42, regel 1. 

Vanaf het station via de Stationsstraat het dorp inlopen. Bij de rotonde linksaf naar het centrum. Na ca. 100 m een plein schuin rechts oversteken naar de kerk. Voor de kerk rechts houden en dan op het einde rechtsaf en direct weer links, Boschkampsstraat. Eerste links, Tuinstraat. Aan het einde rechts, Rietmolenstraat. Waar de Rietmolenstraat overgaat in de Pastoriestraat, linksaf een paadje tussen huisnr. 10 en een grote schuur inslaan. Dit uitlopen en aan het einde op klinkerweg rechts. In een bocht van de weg bij huisnr. 11 min of meer rechtdoor gaan, een zandweg, Zweerssteeg.  

Zie nu verder bij regel 10.

Richting Zuid - Noord.

kaart 42, regel 10.

Min of meer rechtdoor gaand de klinkerweg volgen. Na ca. 350 m in een bocht naar rechts bij een bankje, linksaf een smal pad tussen de velden inslaan. Aan het einde in Holten rechtsaf, Rietmolenstraat. Tweede links, Tuinstraat. Op een kruising met de Boschkampsstraat rechts. Aan het einde even rechts en direct weer links, Kerkplein. Tegenover de kerk naar links doorsteken naar een plein en dit schuin oversteken. Daar linksaf de Dorpsstraat ingaan en op de rotonde rechtsaf de Stationsstraat in tot aan het station van Holten. Einde etappe.

Zie verder bij kaart 41.

   

Printversie    Terug


Heeft u opmerkingen over deze druk klik dan hier.