Route -> deel II, 7e druk (2005)

Inhoud

Etappe kaart bladzijde soort

Vorden - Zelhem

1 13 Verbeterde routebeschrijving

Zelhem - Montferland (Vorden - Doetinchem - Hoog Elten)

4-7 21-31 Routewijziging

Hoog Elten - Millingen aan de Rijn

11-12 43-45 Routewijziging

Hoog Elten - Millingen aan de Rijn

12 45 Wijziging veerdienstregeling

Millingen aan de Rijn - Groesbeek

13-14 47-48 Routewijziging
Groesbeek - Gennep 17 57 Routewijziging
Gennep - Vierlingsbeek 19 65 Routewijziging
Gennep - Vierlingsbeek 20-21 67-71 Routewijziging
Vierlingsbeek - Swolgen 22 73 Routewijziging
Vierlingsbeek - Swolgen 23 77 Routewijziging
Vierlingsbeek - Swolgen 24 79 Routewijziging
Swolgen - Venlo 26 83 Verbeterde routebeschrijving
Swolgen - Venlo 28 87 Routewijziging
Swolgen - Venlo 29 93 Routewijziging
Venlo - Swalmen (Venlo - Roermond) 30-31 95-99 Routewijziging
Venlo - Swalmen (Venlo - Roermond) 33 103 Routewijziging
Swalmen - Montfort (incl. routes naar Roermond) 34-37 105-113 Routewijziging
Swalmen - Montfort  38 115 Routewijziging
Pey - Sittard 40 119 Afstandcorrectie
Pey - Sittard 40 119 Routewijziging
Pey - Sittard 41 121 Routewijziging
Pey - Sittard 42 123 Verbeterde routebeschrijving
Sittard - Strabeek 44-45 131-133 Routewijziging
Strabeek - Maastricht 48 141 Routewijziging
Maastricht - Sint Pietersberg 49 145 Routewijziging
       

N.B: Routewijzigingen worden gepubliceerd op de pagina van de laatste druk waarvoor de wijziging geldig is. Het kan daardoor voorkomen dat u via de bovenstaande tabel verwezen wordt naar een wijzigingspagina van een andere druk van de gids dan deze.


In onderstaande teksten wordt met regelnummers gewerkt. Regels worden geteld vanaf de eerste zin van de routebeschrijving op een bladzijde. Regels met de etappe-aanduiding en over de bereikbaarheid, overnachten en horeca worden niet meegeteld. Wanneer u in de richting zuid-noord loopt worden de regels van de routebeschrijving in de richting noord-zuid niet meegeteld. Ook andere teksten dan de routebeschrijving worden niet meegeteld.

De eerste en de laatste regel van de hieronder opgenomen nieuwe routebeschrijving zijn herkenbaar terug te vinden in uw boekje.

In de informatieblokjes rechtsboven elke wijziging is weergegeven of de gewijzigde route is gemarkeerd en of de wijziging noodzakelijk is. Wanneer de wijziging als noodzakelijk staat aangeduid, dan is het niet meer mogelijk om de route of de routebeschrijving uit de gids te gebruiken. Als de wijziging niet noodzakelijk is, betreft de wijziging een verbetering. U kunt in dat geval ook de route uit de gids nog volgen maar dit wordt niet aangeraden omdat in de meeste gevallen de markering de gewijzigde route zal aangeven. 


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Vorden - Zelhem

Kaart 1, blz 13

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 2007

 ja

 ja

 200 m 

Bij boerderij Het Waarle is het pad enigszins verlegd. Onderstaand volgt een verbeterde beschrijving. Deze route is gemarkeerd 

Richting Noord - Zuid

kaart 1, blz 13, regel 8 

Op een splitsing waar het asfalt ophoudt (na 500 m), via een slagboom rechtdoor een boslaan met bordje 'opengesteld' opgaan. Na een open veld een klinkerweg oversteken, daarna op een driesprong links aanhouden. 

Lees nu verder bij regel 14.

Richting Zuid - Noord

kaart 1, blz 13, regel 8 

Even later komt u uit op een klinkerweg. Deze oversteken en verder rechtdoor gaan, eerst door open veld, daarna een boslaan. Deze aflopen. Aan het eind komt u via een slagboom op de (geasfalteerde) Waarlerweg. 

Lees nu verder bij regel 13.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Zelhem - Montferland 

Kaart 4 - 7, blz 21 - 31

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 21 km

De route tussen Zelhem en het Montferland is ingrijpend gewijzigd. Het Pieterpad komt niet meer in Doetinchem, maar gaat oostelijk van Doetinchem via landgoed Slangenburg naar Braamt. Hierdoor is ook de etappe-indeling aangepast. De etappe uit Vorden eindigt nu in Zelhem. De volgende etappe gaat van Zelhem naar Braamt en vervolgens van Braamt naar Millingen aan de Rijn. 

Richting Noord - Zuid

kaart 4, blz 21, regel 7 

U wandelt nu al spoedig Zelhem bin­nen, links om het kerkhof heen. Daarna komt u uit op de Ruurloseweg die u rechtsaf opgaat. Even verder bereikt u de markt met links de kerk. Dit is het eindpunt van deze etappe. 

Vanaf de kerk en Y-2478-2 in de fietsrichting Doesburg gaan. Eerste weg links nemen, Stationsstraat. Op kruising rechtdoor, Zuivelweg. Aan het einde even links en dan rechts de Pluimersdijk op. Voor huisnr. 5 rechtsaf het fietspad volgen, daarna verder rechtdoor over de asfaltweg. Aan het eind bij de Stikkenweg rechtdoor over een zandpad tot een kruising met een asfaltweg waar u links gaat. Ruim 100 m verder rechts, Brunsveldweg. Op splitsing links houden, 100 m daarna rechts houden. Op de kruising met de Priesterinkdijk rechtsaf. Aan het einde daarvan verder rechtdoor over een zandweg (doodlopend) die eindigt voor een akker waar u links gaat, Garvelinkweg blijkt verderop. Voor huisnr. 8 rechts een zandweg nemen. Aan het einde daarvan een asfaltweg naar links 100 m volgen en dan weer rechts, Kolkstroeterpad. Dit pad geheel aflopen, tot het eindigt op een asfaltweg. Hier rechtdoor een zandweg opgaan die aan het einde van de kom van IJzevoorde op een asfaltweg uitkomt. Linksaf gaan.

Bij P-21806 rechtdoor richting Slangenburg gaan. Op een kruising met een verharde weg bij fietsknooppunt 13 rechtdoor maar direct daarna linksaf over een houten bruggetje. Dit soms wat kronkelende pad aflopen tot de gracht van Kasteel Slangenburg. Linksaf langs de gracht gaan. Voorbij het kasteel rechtsaf verder langs de gracht. Aan het einde de asfaltweg oversteken en rechtdoor een smalle bomenlaan opgaan. Dit pad komt met enkele bochten uit op een kruising met een zandweg bij een houten brug. Hier verder rechtdoor langs het water gaan. Op een zandweg gekomen linksaf gaan. Deze weg geheel aflopen, na huisnr. 12 een asfaltweg, daarna klinkers langs een snelweg. Aan het einde linksaf met een tunnel onder de snelweg doorgaan. Na de tunnel de weg naar rechts volgen via de rechteroever van de naastliggende watergang. Aan het einde rechtsaf, Rekhemseweg. Na 200 m in een bocht van deze weg linksaf de Hulleweg nemen.

De Hulleweg volgen tot deze uitkomt op de Gaanderenseweg die u naar rechts opgaat. Na huisnr. 386 linksaf, Nieuwe Sluisweg. Aan het einde over de brug en de sluis gaan en dan rechtsaf een graspad volgen en met een bruggetje de uitmonding van een vistrap passeren. Het water nu steeds links houden tot u via een vlonderpad op een grindweg bent gekomen. Nu rechtsaf de weg volgen tot het einde. Rechtsaf, Oude IJsselweg, verkeersweg oversteken en direct daarna links, Slotheuvelweg. Aan het einde daarvan rechts, Heuvenseweg die u uitloopt tot deze uitkomt op de Warmseweg. Rechtsaf gaan. Na huisnr. 10 linksaf, Rondweg. Na een haakse bocht naar rechts links de Hommekensweg nemen. Deze komt uit op de Langeboomsestraat. Hier rechtdoor langs de rechteroever van een brede sloot gaan. Vlak na een stuwtje rechtsaf langs een iets kleinere sloot. Ca. 350 m verder rechts een landbouwpad nemen dat uitkomt op een asfaltweg. De asfaltweg naar links volgen tot een verkeersweg aan de rand van Braamt. Hier rechtsaf de Zeddamseweg volgen. Bij de volgende rotonde linksaf, Langestraat. Ca. 200 m verder bij Y-8028 ligt het eindpunt van deze etappe.

Vanaf de splitsing bij Y-8028 de Graaf Hendrikstraat volgen. Aan het einde rechtdoor, Binnenweg. Waar de verharding eindigt verder rechtdoor over een zandweg die uitkomt op een klinkerweg die u naar rechts opgaat. Aan het einde een asfaltweg naar links nemen, Langestraat. Op een kruising met een klinkerweg links, Onderlangs. Tegenover huisnr. 1 rechtsaf, Korteweg. Aan het einde de verkeersweg oversteken en rechtdoor het Bergherbos ingaan. Op een kruising aan de bosrand rechtdoor gaan maar op de splitsing vlak daarna links houden, een stijgend pad. Dit komt uiteindelijk, weer dalend, uit op een zandweg waar u links gaat. Daarna bij een grote zwerfkei rechtsaf. Dit pad geheel aflopen tot u ruim 1,5 km verder op een verkeersweg komt.

Zie nu verder bij kaart 8 op blz 33.

Richting Zuid - Noord

kaart 7, blz 31 

De weg oversteken en verder rechtdoor gaan. Steeds dit pad houden. Na 1,5 km eindigt het bij grote zwerfkei. Hier linksaf gaan en vlak daarna voor een perceel met jonge bomen een smal pad naar rechts nemen. Eerst stijgend, daarna gedurig dalend. Op een kruising aan de bosrand verder rechtdoor gaan tot aan een verkeersweg. De verkeersweg oversteken en verder rechtdoor, Korteweg. Aan het einde linksaf een klinkerweg opgaan die uitkomt op een asfaltweg, de Langestraat. Hier rechtsaf en na huisnr. 31 weer rechts, Korenveld. Na ruim 200 m een zandweg naar links nemen. Aan het einde verder rechtdoor, Binnenweg. Op de kruising weer rechtdoor, Graaf Hendrikstraat. Op een driesprong bij Y-8028 bereikt u het einde van deze etappe.

Vanaf Y-8028 in de richting Doorgaand verkeer de Langestraat volgen. Bij de rotonde rechts, Zeddamseweg. Bij de volgende rotonde links, Koppelstraat. Na een rechts gelegen bomengroep en vlak voor een links gelegen boerderij een landbouwpad naar rechts nemen. Aan het eind, voor een weiland, linksaf langs de linkeroever van een sloot verder gaan. Dit komt uit op een bredere sloot die u naar links volgt tot aan een asfaltweg. Deze oversteken en rechtdoor de Hommekensweg volgen. Aan het einde rechts, Rondweg. Aan het einde daarvan weer rechts, Warmseweg. Ter hoogte van huisnr. 18 links, Heuvenseweg. Op een splitsing bij huisnr. 1 linksaf. Aan het einde rechts naar een drukke verkeersweg toe. Deze oversteken en schuin links een asfaltweg met knotwilgen erlangs inslaan. Na enkele schuren bij een bord “RWZI Etten” linksaf een graspad volgen. Het water aan de rechterhand volgen, via een vlonderpad en langs een vistrap tot bij sluis De Pol. Linksaf over de sluis gaan en de weg volgen tot deze uitkomt op de Gaanderenseweg die u naar rechts opgaat. Voorbij huisnr. 392 linksaf de Hulleweg nemen.

De Hulleweg aflopen tot deze uitkomt op de Rekhemseweg. Rechtsaf gaan. Bij de volgende zijweg links (Kloosterlaan) een klein stukje over een klinkerweg naar huisnr. 2 lopen, maar dan linksaf langs het water gaan lopen. Waar de naastliggende weg haaks naar links buigt verder over deze weg gaan en met een tunneltje onder een snelweg doorgaan. Na het tunneltje rechts de Kommendijk opgaan. Deze komt langs de snelweg te lopen en buigt er daarna weer vanaf. Na huisnr. 12 wordt het een zandweg. Twee maal een weg naar rechts negeren. Dan een sloot kruisen en rechtsaf langs de sloot gaan lopen. Op kruising bij een houten brug verder rechtdoor. Het pad komt met een paar bochten uit op een verkeersweg bij Kasteel Slangenburg. De weg oversteken en rechtdoor via een bruggetje langs de kasteelgracht lopen. Aan het einde links, voor het kasteel langs gaan en verder langs de gracht. Waar deze weer naar links gaat, rechtsaf een smal pad nemen. Dit pad gaat slingeren en komt met een bruggetje uit op een zandweg. Rechtsaf gaan, de weg oversteken en verder rechtdoor tot een kruising bij P-21806.

Bij P-21806 rechtdoor verder over de Loordijk. Vlak na het passeren van het plaatsnaambord IJzevoorde schuin naar rechts een zandweg opgaan. Op een kruising met een asfaltweg rechtdoor, Kolkstroeterpad. Dit pad geheel aflopen tot het eindigt op een asfaltweg. Hier linksaf en 100 m verder alweer een zandweg naar rechts nemen. Aan het einde voor huisnr. 8 linksaf, Garvelinkweg blijkt later. Na huisnr. 4 een zandweg naar rechts nemen die uitkomt op een asfaltweg. Hier rechtdoor de Priesterinkdijk opgaan. Na 150 m links de Brunsveldweg nemen en deze uitlopen tot een splitsing aan het einde waar u rechts gaat, nog steeds Brunsveldweg. U komt dan uit op de Nijmansedijk waar u links gaat. Iets verder, ca. 100 m voor het plaatsnaambord Zelhem, naar rechts een zandpad inslaan achter industrie langs. Op een kruising met een asfaltweg rechtdoor gaan (doodlopend), het laatste stukje over een fietspad tot dit eindigt op een klinkerweg. Hier linksaf Zelhem binnen lopen. Aan het eind links, Brinkweg, en direct weer rechts, Zuivelweg. Op een kruising met de Dr. Grashuisstraat verder rechtdoor, Stationsstraat. Dan op een kruising bij fietswijzer 2478-1 rechts richting Halle. Bij de kerk en Y-2478-2 is het eindpunt van deze etappe.

Vanaf de kerk en Y-2478-2 de Ruurloseweg opgaan richting Hummelo. Na ca. 200 m linksaf de Kerkhoflaan opgaan. Deze volgen met een bocht om het kerkhof tot aan het einde. Hier linksaf verder gaan over een smal asfaltpad, dat uitkomt bij een rotonde.

Lees nu verder bij kaart 4, regel 9.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Hoog Elten - Millingen aan de Rijn

Kaart 11-12, blz 43-45

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 1,1 km

Tussen de vluchthaven en de begraafplaats is een nieuwe route door de uiterwaard gerealiseerd.

Richting Noord - Zuid

kaart 11, blz 43, regel 8 

Via deze dijk wandelt u Tolkamer uit, het laatste stukje over een zandpad. De weg verder volgen om de haven heen. In een bocht naar rechts bij Y-61653 door een hek gaan en direct daarna via een overstapje naar rechts de uiterwaard betreden (bij extreem hoog water kan dit gebied onderlopen, volg dan de weg tot het kerkhofje). Paden zijn niet of nauwelijks aanwezig, maar als u de rivier links en de weg rechts houdt ziet u ca. 600 m verder een rechts gelegen bomengroep met heggetjes (een oorlogskerkhofje). Direct hierachter gaat u met een overstapje terug naar de weg die u naar links vervolgt over het fietspad. Na een Baileybrug rechtsaf gaan naar het recreatiegebied Bijland. 

Lees nu verder bij kaart 12 regel 3.

Richting Zuid - Noord

kaart 12, blz 45, regel 7

Hier linksaf gaan over de verkeersweg. Na de brug, vlak voor een rechts gelegen oorlogskerkhofje, via een overstapje de uiterwaard betreden en deze naar links ingaan (bij extreem hoog water kan dit gebied onderlopen, volg dan het fietspad verder tot Tolkamer). Paden zijn er niet of nauwelijks maar als u de rivier rechts en de weg links houdt komt u ca. 600 m verder bij Y-61653 weer bij een overstapje uit. Het overstapje nemen, naar links het hek passeren en dan naar rechts de weg verder volgen. Ter hoogte van het plaatsnaambord Tolkamer links van de weg over de dijk verder gaan langs de buurtschap Tuindorp.

Lees nu verder bij kaart 11, regel 2.

 

Printversie    Terug


Wijziging veerdienstregeling

Etappe Braamt - Millingen aan de Rijn

Kaart 12, blz 65 (196)

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 1 januari 2013

 

 

De dienstregeling van het veer tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden / Tolkamer is vanaf 1 januari 2013 aangepast.

 

vertrek vanaf Millingen:

april  t/m september

oktober t/m maart

ma t/m vr: 8.00-18.00 ieder uur

nog een laatste boot om 20.00 uur

 

za, zo: 9.00-18.00 ieder uur

nog een laatste boot om 20.00 uur

 

ma t/m vr: 1e boot 8.00 uur

9.00-17.00 uur iedere 2 uur

 

za, zo: 1e boot 10.00 uur

11.00 tot 17.00 uur: elke 2 uur

 

Het telefoonnummer van de veerdienst is gewijzigd in: 088-7766523. Voor meer informatie kijk op www.kievitsveerdiensten.com.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Millingen aan de Rijn - Groesbeek

Kaart 13-14, blz 47-49

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 6,9 km

Tussen Millingen aan de Rijn en Zyfflich is een nieuwe, grotendeels onverharde route gerealiseerd. Delen van deze route zijn niet toegankelijk met een hond. Wandelaars met hond moeten daarom de route zoals beschreven in de gids aanhouden.

Richting Noord - Zuid

kaart 13, blz 47, regel 1 

Vanaf het gemeentehuis aan de Heerbaan bij Y-1443 een klein eindje in de richting Kleef gaan en dan rechts, Sint Antoniusplein ingaan. Voorbij de kerk linksaf, Gengske. Dit pad geheel uitlopen tot het eindigt op de Burgemeester Gilsstraat waar u even naar rechts en direct daarna weer links gaat, Hoefseweg. Verderop wordt het onverhard en loopt u Millingen uit. Ruim 500 m na het verlaten van de bebouwde kom maakt de weg een haakse bocht naar rechts. Nog een km verder komt u uit op een asfaltweg, de Molenstraat die u naar rechts opgaat. Vlak voor een haakse bocht naar rechts linksaf een betonpad nemen richting De Zeelandsche Hof. Bij de Zeelandsche Hof even naar rechts gaan en direct daarna naar links een breed graspad langs een sloot volgen (honden niet toegelaten). Dit pad steeds volgen tot een kruising met een smal zandpad bij een bruggetje. Rechtsaf dit zandpad volgen tot u bij een asfaltweg bent gekomen. Hier linksaf de Plezenburgsestraat nemen tot Leuth. U komt daar tegenover de kerk uit op de hoofdweg (Steenheuvelsestraat).

Lees nu verder bij kaart 14 regel 2.

Richting Zuid - Noord

kaart 14, blz 49, regel 7

In Leuth ter hoogte van de RK-kerk rechtsaf de Plezenburgsestraat. Deze weg verder houden. Na ruim 1 km volgt een bocht naar links. Daarna een fietspad naar rechts nemen, Groenestraat. Voor een bruggetje (tevens grens) linksaf een graspad inslaan (honden niet toegelaten). Het graspad verder vervolgen. Bij grenspaal 647 passeert u rechts een bruggetje. U gaat echter verder rechtdoor in de richting van een voor u gelegen boerderij. Direct na deze boerderij naar rechts het graspad verlaten en linksaf over een betonpad (de toegangsweg van de boerderij) verder gaan tot dit eindigt op een asfaltweg. Hier rechts gaan. Vlak voor het einde van deze weg naar links de Hoefseweg inslaan. Deze weg verder volgen. Na ruim 1 km maakt deze een haakse bocht naar links (zijweg naar rechts negeren). Ca. 500 m verder passeert u het plaatsnaambord Millingen aan de Rijn. De weg verder uitlopen tot deze eindigt op de burgemeester Gilsstraat. Hier rechts en direct weer links gaan, Gengske. Na ca. 50 m verder rechtdoor over het fietspad. Aan het einde daarvan voor een basisschool rechtsaf, Sint Antoniusplein. Voor de kerk links houden. Aan het einde linksaf, Heerbaan. Bij Y-1443, voor het gemeentehuis, eindigt deze etappe.

Lees nu verder bij kaart 12. 

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Groesbeek - Gennep

Kaart 17, blz 57

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 4,8 km

Door de Sint Jansberg is een nieuwe, meer afwisselende en aantrekkelijke route gerealiseerd.

Richting Noord - Zuid

kaart 17, blz 57, regel 11 

Op de T-kruising linksaf gaan, een dalende weg, langs een akker. Na een ruime bocht naar links rechtsaf gaan langs slagboom en bordje “Sint Jansberg”. Ruim 500 m verder links een pad achter een slagboom ingaan. Het gaat slingerend omhoog. Op splitsing rechts houden en dan aan het einde links. Eerste rechts, smaller en verder naar beneden. Op splitsing rechts houden. Dit slingerende pad verder volgen, afwisselend stijgend en dalend. Einde links over een dammetje daarna op splitsing links, sterk stijgend. Einde links, verder omhoog. Dit pad aflopen tot bij een boerderij. Rechtsaf gaan. In een bocht naar rechts rechtdoor een pad achter een slagboom. Er volgen een haakse bocht en een afdaling. Dit pad blijven volgen, op kruising rechtdoor. Aan de bosrand gekomen een pad schuin rechts nemen langs een laagte (rechts). Het buigt naar links. Daarna scherp rechts gaan langs een links gelegen laagte. Aan het einde over een dammetje tussen twee vijvers doorgaan en dan linksaf. Met een paar treden komt dit uit op een weg die u naar links volgt. Deze weg geheel afwandelen tot u op een asfaltweg bent gekomen. Rechtsaf gaan en 50 m verder bij grenspaal 589 linksaf de Grensweg opgaan.

Lees nu verder bij kaart 18.

Richting Zuid - Noord

kaart 17A, blz 61, regel 1 

De verkeersweg naar rechts opgaan en ca. 50 m verder linksaf het bos in langs bordje “Sint Jansberg”. U wandelt langs de rand van het natuurgebied. Na ca. 750 m vlak na een links gelegen stenen muurtje van een duiker een pad naar rechts nemen dat met een paar treden omhoog gaat. Na een rechts gelegen vijver over een dammetje tussen twee vijvers doorgaan. Daarna loopt u langs een laagte (rechts). Aan het einde van de laagte scherp links gaan. Dit pad komt aan de bosrand uit op een ander pad dat u naar links opgaat. Aan de bosrand links. Op 5-sprong rechtdoor, linker van de twee. Dit pad aflopen, het laatste stuk is hol en komt uit in de bocht van een ander pad wat u rechtdoorgaand vervolgt. Ca. 50 m na P-21689 links. Het pad gaat dalen en voert langs steiltes, eerst links dan rechts. Dan, na een bank (rechts), rechtsaf steil omlaag. Op splitsing rechts verder omlaag en dan naar rechts over een dammetje gaan. Op splitsing rechts. Dit slingerende pad wat afwisselend stijgt en daalt uitlopen. Einde links, een stijgend pad. Aan het einde daarvan weer links. Vervolgens eerste rechts en eerste links. Dit komt dalend uit aan de bosrand waar u rechts gaat. Op een zandweg aan het einde links. Doorwandelen tot aan een ruime viersprong. Voor u staat een bordje 'Papenbergseweg'. 

Lees nu verder bij regel 25.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Gennep - Vierlingsbeek 

Kaart 19, blz 65

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 november 2009

 ja

 ja

 300 m

In Gennep is een voetpad tussen de Burgemeester Gillissenweg en de Stiemensweg afgesloten. Er is een alternatieve route gemarkeerd. 

Richting Noord - Zuid

kaart 19, blz 65, regel 4 

Aan het eind buigt de straat naar rechts en heet dan Burg. Gilissenweg. Deze uitlopen en dan min of meer rechtdoorgaand een fietspad volgen. Aan het einde rechts houden, naar een verkeersweg toe. Hier even links gaan en direct weer rechtsaf, Hezeland. Op een vijfsprong, waar het bos begint, via een slagboom verder  rechtdoor gaan. 

Lees nu verder bij regel 10.

Richting Zuid - Noord

kaart 19, blz 65, regel 12 

Aan het eind komt u uit op een flinke grindweg. Linksaf gaan. Deze uitlopen tot u aan de rand van Gennep op een hoofdweg komt. Hier even links en direct weer rechts gaan (doodlopend), vervolgens schuin links een tegelpad langs een school volgen. Aan het einde min of meer rechtdoorgaand een klinkerweg opgaan, Burg. Gilisenweg blijkt verderop, het laatste stuk heet Kellerberg.

Lees nu verder bij regel 18.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Gennep - Vierlingsbeek 

Kaart 20-21, blz 67-71

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 5 km

Er is een nieuwe, aantrekkelijkere route gerealiseerd door het Maasheggengebied. 

Richting Noord - Zuid

kaart 20, blz 65, regel 22

Vervolgens de rijksweg oversteken naar het pontveer over de Maas. Overvaren en bij P-22795 linksaf, richting Vierlingsbeek. In een bocht naar rechts verder rechtdoor over een grindweg. Na een kleine slinger aan het einde rechtsaf gaan over een smal asfaltpad. Dit komt uit op een zandweg die u naar links vervolgt. Aan het einde rechts, ook een zandweg. Er volgt een haakse bocht naar links en later een naar rechts. Dan een brede zandweg links negeren maar daarna een smal pad links nemen. Op splitsing links (het rechter van de twee), en kort daarop aan het einde rechts. Op kruising linksaf. Langs een bank op een heuveltop gaan. Aan het einde op een asfaltpad rechtsaf. In een flauwe bocht naar rechts, rechtdoorgaand een smal pad volgen, en kort daarna linksaf het bos inslaan. Dit volgen tot u op een zandweg komt waar u links gaat. Via een slagboom komt u uit op een brede zandweg die u rechtdoorgaand vervolgt. Dezelfde weg houden tot u in Vierlingsbeek bent gekomen.

Lees nu verder bij kaart 21, regel 8.

Richting Zuid - Noord

kaart 21, blz 71, regel 4 

Daarna de hoofdstraat door het dorp oversteken en rechtdoor verder gaan, Klaphekken. Deze weg volgen, na ca. 1 km verder een zandweg. In een haakse bocht naar rechts via een slagboom rechtdoor gaan. Ca. 250 m verder, vlak na een enigszins open plek met struikgewas, een smal pad naar rechts inslaan. Aan het einde rechts houden en een asfaltpad volgen tot de bosrand waar u linksaf een smal pad neemt. Voorbij een bank op een heuveltop op kruising rechts gaan. Daarna op splitsing links houden en kort daarop aan het einde rechtsaf. Dit bospad volgen tot u uitkomt op een brede zandweg met naastliggend fietspad. De zandweg naar rechts volgen. Er volgt een haakse bocht naar links en later nog een naar rechts. Daarna linksaf een zandweg inslaan. Ca. 400 m verder een smal asfaltpad naar rechts nemen dat vlak voor de Maas uitkomt op een brede zandweg. Deze naar links vervolgen tot u uitkomt op een asfaltweg die u rechtdoorgaand opgaat. Bij P-22795 rechtsaf naar het veer. Overvaren.

Lees nu verder bij kaart 20A, regel 2.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Vierlingsbeek - Swolgen

Kaart 22, blz 73

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 1,9 km

Er is een andere route gevonden voor het verlaten van Vierlingsbeek. Iets verderop heeft het Pieterpad geen toestemming meer om over het terrein van Hofstede Makken te lopen. De route is daarom gewijzigd.

Richting Noord - Zuid

kaart 22, blz 73, regel 1 

Vanaf de kerk verder het dorp inlopen langs de bibliotheek en café ‘Het Hoekje’. Tweede straat links, Willem I straat. Via deze straat het dorp uitlopen. Na de laatste huizen verder over een akkerweg die naar een brug over het water voert. Aan de overzijde naar rechts het pad langs het water volgen tot u uitkomt op een asfaltweg. Linksaf deze weg volgen. Na huis no.7 gaat de weg Kapelstraat heten. 

Lees nu verder bij regel 14.

Richting Zuid - Noord

kaart 22, blz 73, regel 6 

Ter hoogte van huis no. 7 gaat de Kapelstraat over in de Makkenweg. Na een bocht naar links, voor de brug rechtsaf een onverharde weg langs het water volgen tot bij een houten brug. Met de brug over het water gaan en verder lopen tot u in Vierlingsbeek op een asfaltweg uitkomt. Verder rechtdoor gaan, de Willem I straat blijkt verderop. Het laatste stuk is voetpad. Aan het einde rechtsaf en langs een kerkje gaan tot aan de kerk aan het Vrijthof waar deze etappe eindigt.

Lees nu verder bij kaart 21.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Vierlingsbeek - Swolgen

Kaart 23, blz 77

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 5,3 km

Er is een andere, meer afwisselende route gevonden door de Boschuizerbergen en het Landgoed Geijsteren.   

Richting Noord - Zuid

kaart 23, blz 77, regel 2 

Bij ANWB-wijzer 786 rechtsaf een zandweg opgaan. Verderop rechtdoor gaand een klaphek passeren en verder rechtdoor blijven gaan tot een klaphek naar rechts. Door dit klaphek gaan en het pad dat met witte paaltjes is gemarkeerd nu steeds volgen. Het slingert over rulle paden tussen jeneverbessen en door stuifzand. Tegenover een bank (de tweede) gaat het pad naar links en wordt het een zandweg. Ook deze steeds volgen tot u weer door een klaphek gaat. Het pad naar links vervolgen en dan de eerste rechts nemen (de witte paaltjes gaan rechtdoor). Weer een klaphek passeren en verderop rechtdoor gaand een brede akkerweg opgaan. De eerste links nemen, een akkerweg naar het bos. Langs een slagboom het bos weer ingaan. Dit pad steeds blijven volgen tot u na ca. 750 m bij een oude watermolen bent gekomen. Vlak hiervoor linksaf slaan. Dit pad aflopen tot u bij een beek komt. Hier linksaf gaan en daarna op kruising rechts. Aan het eind weer rechts. Linksaf gaan en ongeveer 70 m verder alweer rechtsaf, een landbouwweg.

Lees nu verder bij regel 13.

Richting Zuid - Noord

kaart 23, blz 77, regel 6 

Ongeveer 70 m verder weer rechtsaf gaan, kort voor de ingang van sportpark 'De Schoapsdrift'. Na een brug over een beek linksaf, een bosweg achter een slagboom. Op de tweede kruising links en dan voor de beek rechtsaf. Dit pad verder aflopen tot u uitkomt bij een oude watermolen. Rechtsaf gaan, een brede boslaan. Waar deze naar links buigt verder rechtdoor een bosweg opgaan. Deze geheel uitlopen. Aan de bosrand verder rechtdoor. Einde rechts, een akkerweg. Aan het einde verder rechtdoor. U passeert een slagboom en daarna nog een klaphek. Aan het einde links, een pad met witte paaltjes. De witte paaltjes nu voorlopig volgen. Iets verder naar rechts weer door een klaphek gaan. De weg komt met wat slingers uit bij een zandverstuiving. Voor een houten bank rechts houden en de witte paaltjes verder volgen tot u weer door een klaphek bent gegaan. Nu linksaf gaan en geen acht meer slaan op de witte paaltjes. Nu doorlopen tot u uitkomt op een geasfalteerde weg. 

Lees nu verder bij regel 16.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Vierlingsbeek - Swolgen

Kaart 24, blz 79

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 700 m

De route door Meerlo is iets gewijzigd en loopt iets meer achter het dorp langs.

Richting Noord - Zuid

kaart 24, blz 79, regel 20 

Daarna weer rechtsaf en dan linksaf de hoofdweg vervolgen. Na huisnr. 39 linksaf, Mgr. Jennekensstraat. Eerste rechts, Dorpbroekstraat. Deze uitlopen tot vlak voor het einde waar u linksaf  Hogenbos inslaat. Bij de eerste weg links, Keuter, ligt punt / van deze kaart.

Lees nu verder bij kaart 25.

Richting Zuid - Noord

kaart 24, blz 79, regel 1 

Nadat u rechtsaf bent gegaan, komt u uit op een T-kruising. Hier rechtsaf gaan. Aan het einde aan de rand van Meerlo rechtsaf gaan. Deze straat uitlopen en aan het einde linksaf. U komt dan uit op de hoofdweg door Meerlo die u naar rechts vervolgt. Verderop passeert u de kerk. De hoofdweg blijven houden en na pand no. 3 rechtsaf gaan naar een kasteeltje.  

Lees nu verder bij regel 4.

 

Printversie    Terug


Verbeterde Routebeschrijving

Etappe Swolgen - Venlo

Kaart 26, blz 103

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 10-03-2015

 Ja

 Ja

 300 m

Wegens aanhoudende wateroverlast is een passage langs het Schuitwater een klein stukje verlegd

Richting Noord - Zuid

kaart 26, blz 83, regel 13

Deze naar links opgaan en dan de eerste weg rechts nemen, een bosweg. Dit is na ca. 100m. Na ca. 700 m ter hoogte van een informatiepaneel en een wandelwijzer rechtsaf een smal bospad inslaan. Deze weg komt met een T-kruising uit op een grindweg die u naar links opgaat.

Lees nu verder bij regel 17.

Richting Noord - Zuid

kaart 26, blz 83, regel 3

Nu ca. 500 m doorlopen en daar op een kruising linksaf een gribdweg opgaan (naar rechts heet het Zwaanenheike, rechtdoor Hombergerweg). Na een tijdje krijgt u rechts bos en links weiland. Neem dan een smal bospad naar rechts. Het komt met een paar slingers uit op een veldweg die u naar links volgt. Doorlopen tot u op een geasfalteerde weg uitkomt en deze naar links opgaan.

Lees nu verder bij regel 9.

   

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Swolgen - Venlo

Kaart 28, blz 87

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 2,7 km

Na Velden maakt het Pieterpad gebruik van een nieuw pad door de Maascorridor, het uiterwaardengebied tussen Velden en Venlo. Bij hoog water kan dit gebied overigens niet toegankelijk zijn, in dat geval volgt u de route zoals opgenomen in de gids (7e druk en eerder). 

Richting Noord - Zuid

kaart 28, blz 87, regel 7 

Dan op een kruising rechtsaf, de Genooierweg. Na een fabriekscomplex, bij het einde van open veld aan de rechterkant, rechts door een klaphek gaan (Maascorridor). Na een doorgang tussen twee hekken een nauwelijks waarneembaar pad schuin naar links volgen. Het komt met een paar slingers tot bij de Maas en gaat onder de snelweg door. Voorbij het viaduct het rechterspoor volgen. Na ca. 500 m buigt het links en komt bij een klaphekje op de dijk. Door het klaphek gaan (hekken links houden), aan de andere kant van de dijk af, en een pad langs een sloot volgen tot aan een asfaltweg. Hier rechtsaf. Bij een links gelegen kapel bent u op punt / van deze kaart.

Lees nu verder bij kaart 29.

Richting Zuid - Noord

kaart 28, blz 87, regel 1 

Vanaf de kapel verder rechtdoor gaan. Voorbij sportvelden links, een graspad langs een sloot volgen tot op een dijk. Rechts aanhoudend via een klaphek de uiterwaard betreden, volg het linker spoor. Voor de Maas buigt het rechts en voert onder het viaduct door. Ca. 150 m daarna, vlak na het passeren van twee ijzeren palen (links), buigt het naar rechts de dijk op en komt met een paar slingers op een asfaltweg die u naar links vervolgt. Doorlopen tot kruising. Daar linksaf gaan, de Vorstweg.

Lees nu verder bij regel 5.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Swolgen - Venlo

Kaart 29, blz 93

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 400 m

De route door het centrum van Venlo is iets gewijzigd waardoor de winkelstraat Parade nu grotendeels wordt gemeden.  

Richting Noord - Zuid

kaart 29, blz 93, regel 10 

Vervolgens iets naar rechts de St. Martinus­straat, rechtdoor de Grote Kerk­straat. Einde rechtdoor, Begijnengang, verderop Nieuwstraat. Tegenover huisnr. 38 linksaf, Dominicanenplein. Dit plein naar links oversteken en het steegje links van de kerk inslaan. Dit komt uit op de Parade. Hier rechtsaf slaan. Aan het einde het plein (Koninginneplein) oversteken naar het station waar deze etappe eindigt.

Lees nu verder bij kaart 30.

Richting Zuid - Noord

kaart 29, blz 93, regel 1 

Vanuit het station naar links het plein (Koninginneplein) oversteken en dan linksaf voor het Limburgs Museum langs gaan. Een weg naar links negeren maar daarna voor huisnr. 90 linksaf, Keizerstraat. Aan het einde het Dominicanenplein schuin oversteken en rechtsaf de Nieuwstraat inslaan. Op kruising rechtdoor, Begijnengang. Aan het einde rechtdoor, Grote Kerkstraat,  rechtdoor, St. Martinusstraat.

Lees nu verder bij regel 4.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Venlo - Swalmen

Kaart 30-31, blz 119-121

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 28 november 2010

 Ja

 Ja

 5 km

In verband met de aanleg van de A74 is de route van het Pieterpad gewijzigd tussen de Onderste Molen bij Venlo en grenspaal 441 (op kaart 31). De oude route van het Pieterpad is hier niet meer toegankelijk. Onderstaand een aangepaste routebeschrijving voor dit gedeelte. De nieuwe route is tevens gemarkeerd.

Richting Noord - Zuid

kaart 30, blz 95, regel 6 

Bij Camping Onderste Molen links aanhouden, camping aan de rechterhand passeren, en de Onderste Molenweg verlaten en iets verder Venlo uitlopen. Vlak na huisnr. 108 linksaf een breed fietspad inslaan. Een smal paadje naar rechts negeren maar daarna rechtsaf door een klaphek gaan. Aan het einde linksaf, langs het water. Het pad gaat omhoog. Bovenaan op een splitsing rechts houden en vlak daarna weer door een klaphek gaan. Aan het einde van dit pad voor een akker linksaf gaan, en direct daarna op een splitsing rechts houden, de akker dus aan de rechterhand houden. Aan het einde van de akker rechtsaf langs een stenen muur (links). Er volgt een haakse bocht naar links. Daarna komt u uit bij de zij-ingang van een voormalig klooster (thans Emmaus kringloopwinkel). Hier naar rechts de asfaltweg volgen, die ca. 150 m verder schuin op een andere weg uitkomt. De weg oversteken en naar rechts het voetpad langs de weg volgen. Bij de derde haakse bocht het pad langs de andere zijde van de weg vervolgen tot aan een verkeersweg (Kaldenkerkerweg). De Kaldenkerkerweg eerst 40 m naar rechts volgen, de weg oversteken en dan 130 m links gaan  tot een dalend pad naar rechts langs een slagboom. Direct daarna linksaf een pad tussen twee hekken door volgen. Aan het einde linksaf, een stijgend pad. Boven gekomen het pad verder volgen. Op een schuine kruising even links houden maar direct daarna op een splitsing rechts gaan. Na een bocht naar links een omheind gebouwtje rechts passeren. Aan het einde rechts gaan, een brede zandweg. Dit pad langs de grens met Duitsland verder volgen. Na ruim 1,5 km op een splitsing bij grens­paal 439 links aanhouden, grens blijven volgen.

Lees nu verder bij kaart 31 regel 6.

Richting Zuid - Noord

kaart 31, blz 99, regel 10

Bij paal 437 op een kruising verder rechtdoor, het linker van de twee. Bij grenspaal 439 rechts houden. Het pad steeds volgen tot u na ruim 1,5 km bij grenspaal 444A en een omheind gebouwtje bent gekomen. Voor dit gebouwtje linksaf slaan en vlak daarna op een splitsing rechts houden. Aan het einde voor een voormalige stortplaats linksaf en direct daarna weer rechts. Aan de rand van de bebouwing gaat het steil naar beneden. Daarna rechtsaf een pad tussen twee hekken inslaan. Dit komt uit bij een metalen slagboom voor een verkeersweg. Deze weg ca. 130 m naar links volgen, oversteken, een klein eindje terug lopen, en dan linksaf een voetpad volgen langs de weg Ulingsheide. Net voor  een haakse bocht het pad langs de andere zijde van de weg verder volgen. Er volgen nog twee haakse bochten voordat het pad uiteindelijk ophoudt. Hier de asfaltweg oversteken en schuin links een kleinere asfaltweg inslaan in de richting van een ijzeren toegangshek. Voor het hek linksaf, langs een muur (rechts). Er volgt een haakse bocht naar rechts en dan aan het einde linksaf langs een akker. Op een splitsing links houden. Ruim 200 m verder een pad schuin rechts negeren, maar vlak daarna een kleiner pad rechts achter een metalen slagboom inslaan. Na het passeren van een klaphek verder rechtdoor gaan tot voor een diep gelegen waterplas. Linksaf een dalend pad langs het water volgen. Aan het einde rechts, u komt dan met een klaphekje uit op een asfaltweg die u naar links volgt. Aan het einde rechts, en vlak daarna op splitsing links en omlaag gaan, Onderste Molenweg. 

Lees nu verder bij kaart 30, regel 16.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Venlo - Swalmen

Kaart 33, blz 103

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 1,2 km

De route tussen Witte Steen en Swalmen iets iets gewijzigd en voert nu langs een nieuw natuurgebied.   

Richting Noord - Zuid

kaart 33, blz 103, regel 1 

Verder rechtdoor gaan. Na nog 1 km in een haakse bocht naar links, rechtsaf een pad nemen dat uitkomt op de Prinsendijk. Deze linksaf gaand volgen. Na krap 1 km maakt de Prinsendijk een flauwe bocht naar rechts. Ruim 100 m hierna linksaf een (ruiter)pad inslaan dat uitkomt in de bocht van een brede bosweg die u rechtdoor gaand opgaat. Na een klim komt u een eind verder op een ruime schuine kruising waar ook Amerikaanse eiken staan.

Lees nu verder bij regel 6.

Richting Zuid - Noord

kaart 33, blz 103, regel 7 

Zijpaden negeren tot u na ca. 1 km bent uitgekomen op een royale schuine kruising met Amerikaanse eiken. Hier linksaf. Onderaan de afdaling in een bocht naar rechts rechtdoor gaan over een smal pad naar een brede zandweg, die u naar rechts opgaat. Na 1 km een zijweg naar links negeren maar vlak daarna een smal pad rechts nemen \dat uitkomt op een brede bosweg die u naar links opgaat. Nog zowat 1 km verder passeert u op een kruising een, waarschijnlijk openstaande, slagboom.

Lees nu verder bij kaart 32.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Swalmen - Monfort

Kaart 34-37, blz 105-113

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 ja

 19 km

Wegens de aanleg van de A73 en de N280 is de route van het Pieterpad Tussen Swalmen en Montfort ingrijpend gewijzigd. Het Pieterpad loopt nu oostelijk van Roermond, en komt niet meer in de plaats Roermond. De etappe vanuit Venlo eindigt nu in Swalmen. De daaropvolgende etappe voert van Swalmen naar Montfort. 

Wilt u toch liever naar of vanuit Roermond lopen, bijvoorbeeld vanwege overnachtingsmogelijkheden, volg dan een van de links onderaan de nieuwe routebeschrijving. 

Richting Noord - Zuid

kaart 34, blz 105, regel 1 

De geasfalteerde weg oversteken en schuin naar rechts een boslaan met rode steenslag opgaan. Na ca. 300 m een zijpad naar links bij een bank negeren, maar direct daarna een smal pad links nemen. Aan het einde rechtsaf. U komt dan bij een bocht in de Swalm. Pad geheel aflopen tot een soort kruising bij een eik aan het einde.  Hier naar rechts en omhoog buigen tot u weer op een brede boslaan komt die u linksaf gaand vervolgt. Voorbij een links gelegen gebouw (Groene­woud) rechtdoor. Neem nu het tweede pad rechts, het voert langs de bosrand. Even verder met een slingertje rechtdoor, langs de rand van Swalmen blijven lopen. Wildrooster passeren. Waar het pad rechts buigt verder rechtdoor door een klaphek. Aan het einde bij een bruggetje rechtsaf. Vlak daarna linksaf een voetpad inslaan dat u geheel afloopt. Aan het einde rechtsaf naar de verkeersweg toe gaan en deze naar links volgen. Bij het tweede voetgangerstoplicht oversteken en door een parkje langs de Swalm verder gaan. Aan het einde rechtsaf over een stenen brug richting kerk. Op het marktplein voor de kerk eindigt deze etappe.

Vanaf het marktplein tussen kerk en voormalig gemeentehuis doorgaan, rechts aanhouden, trapje af, en linksaf over een brug. Doorlopen tot verkeersweg. Rechtsaf en direct weer links. Einde links, Gevaren. Na de bocht, rechtsaf een voetpad inslaan, voor huisnr. 4 langs. Voor kasteel Hillenraedt linksaf. Op kruising rechtdoor, een boslaan. Na de resten van een wegkruis buigt het rechts. Daarna rechtsaf een beukenlaan inslaan. Einde links en doorlopen tot het einde op een andere boslaan. Rechtsaf, en aan de bosrand bij een bank scherp links. Op kruising aan de rand van Boukoul schuin rechtdoor, Elmpterbaan. Op volgende kruising links, Hoenderberg, na huisnr. 9 een zandweg. Op kruising met asfaltweg rechts. Einde rechtdoor. Daarna rechtdoor, Raaystraat, langs huis Zuidewijk Spick. Aan de bosrand linksaf. Er volgen twee haaks bochten, daarna wordt het een akkerweg die uitkomt op een asfaltweg. Rechtsaf onder het viaduct doorgaan en dan de tweede links, Maalbroek 147a t/m 138. Iets na huisnr. 141a rechts via een klaphek een graspad opgaan, Spickerbroeklossing. Na een bocht naar links weer door een klaphek gaan en rechtsaf een veldweg inslaan. Aan het einde op een asfaltweg rechtsaf. Na een wildrooster linksaf een veldweg langs een sloot inslaan. Rechtdoor langs de sloot blijven lopen tot u weer met een klaphekje op een asfaltweg bent gekomen waar u rechts gaat. Na huisnr. 7 linksaf een zandweg inslaan. Dit pad rechtdoor gaand aflopen tot einde op een veldweg. Linksaf slaan en ca. 150 m verder voor een open veld een bospad naar rechts nemen. Dit komt langs de rand van een akker uit op een kruising van zandwegen. Rechtsaf slaan en dit pad uitlopen tot het einde. Linksaf Kloosterbaan, eerste links Effelterweg en aan het einde weer rechts. De weg gaat over in een fietspad langs een verkeersweg. Na een kruising met een spoorlijn rechtsaf door een fietstunneltje. Einde fietspad rechts, vlak daarna linksaf een zandweg volgen (doodlopend), een weg oversteken en rechtdoor een grindweg opgaan, later een asfaltweg. Iets voor een rechts gelegen huis linksaf een fietspad nemen en met een viaduct over een weg gaan. Op splitsing links houden. Op het einde aan de rand van Melick rechtsaf en daarna op kruising rechtdoor, Parklaan. Op de kruising aan de rand van Melick verder rechtdoor en Melick uitlopen. Aan het einde bij fietsknooppunt 76 rechtsaf. Deze weg geheel uitlopen tot het einde op een verkeersweg. Deze oversteken en dan linksaf over het fietspad Sint Odiliënberg binnenlopen. Na de brug over de Roer rechtsaf gaan. Eerste rechts nemen, Raadhuisstraat. Aan het eind op het Raadhuisplein scherp links voor het voormalig raadhuis langs de Sint Wirostraat inslaan, verderop St. Odiliastraat. Aan het einde van de St. Odiliastraat komt u voor een klein driehoekig pleintje met een wegkruis. 

Lees nu verder bij kaart 37 regel 9.

Richting Zuid - Noord

kaart 37, blz 113, regel 11

Daarna door de St. Wirostraat naar het Raad­huisplein waar u scherp rechts om het voormalig raadhuis heen gaat. Op kruising links, Past. Siebenstraat en vervolgens rechtdoor gaand met een brug over de Roer. Hierna de eerste rechts nemen, een asfaltweg (verboden voor motorvoertuigen). Na een links gelegen schuilhut op splitsing bij fietsknooppunt 76 links houden. Op de kruising aan de rand van Melick rechtdoor, Parklaan. Ook op de kruising met de J.F. Kennedysingel rechtdoor. Aan het eind van de bebouwing een grindweg naar links nemen en deze geheel aflopen. Het wordt een fietspad dat met een viaduct over een weg gaat. Aan het eind rechts, Eindstraat blijkt verderop. Na sportvelden op kruising een zandweg rechtdoor nemen die op een asfaltweg uitkomt. Deze 50 m naar rechts volgen en dan linksaf via een fietspad met een tunneltje onder een weg door gaan. Aan het einde linksaf het fietspad vervolgen. Nadat dit van de weg af is gebogen linksaf de Effelterweg inslaan, en aan het einde rechts. Waar de weg naar links gaat (Heysterbaan), rechtsaf een grindweg door het bos ingaan. Aan de bosrand een smal pad links inslaan langs een akker. Het duikt iets verder naar beneden en komt op een splitsing aan de bosrand waar u links gaat. Een sloot passeren en daarna aan de bosrand een veldweg naar rechts inslaan. Deze rechtdoor gaand aflopen tot het einde op een asfaltweg. Rechtsaf en iets verder linksaf via een klaphek een graspad volgen.(Spickerbroeklossing). Rechts is een sloot. Het pad langs de sloot geheel aflopen tot u uitkomt op een asfaltweg. Rechtsaf slaan en de eerste links nemen, een veldweg (doodlopend). In een flauwe bocht linksaf door een klaphek gaan. Het pad buigt iets verder naar rechts en komt met een klaphek uit op een weg. Linksaf en aan het einde rechts, Laatweg. Onder het viaduct door, en na de bocht linksaf een akkerweg inslaan. Aan het einde volgen twee haakse bochten en dan komt u uit op een asfaltweg. Rechtsaf. Na huis Zuidewijk Spick rechtdoor, Maalbroek. Daarna in een bocht rechtdoor, Blankwater. Op kruising met zandweg links. Deze aflopen tot u in Boukoul komt. Hier op kruising rechts gaan en vervolgens op schuine kruising rechtdoor, Aan de Ruit. Op splitsing links en op het einde aan de bosrand scherp rechts. Eerste brede boslaan links ingaan. Drie keer op een kruising rechtdoor, vlak daarna rechtsaf een beukenlaantje in. Aan het einde links. Op een asfaltweg rechtdoor, Hillenraederlaan. Tegenover het kasteel rechts een grindpad volgen tot het einde in Swalmen. Links, en de tweede rechts, Schoolstraat. Op de hoofdweg rechts en direct weer links, Molenstraat. Einde rechtdoor, over twee bruggetjes, daarna rechts, trapje op en links aanhoudend naar het marktplein voor de kerk waar deze etappe eindigt.

Vanaf het marktplein in Swalmen links van de kerk de Brugstraat ingaan. Voorbij de brug linksaf, volg het voetpad evenwijdig aan de weg door het parkje. Bij het voetgangerstoplicht oversteken en linksaf verder langs de verkeersweg, Rijksweg Noord. Eerste rechts, Koel. Tegenover huisnr. 2 een smal voetpad naar links inslaan. Op kruising met asfaltpad rechts en vlak voor de brug linksaf. Verderop een klaphekje passeren en verder rechtdoor gaan. Pad verder volgen. Op het einde rechts en direct weer links, daarna komt het schuin uit op een asfaltpad dat u links aanhoudend volgt. Vlak na een rechts gelegen gebouw (Groenewoud) een smal pad rechts nemen. Iets verder op een soort kruising links houden. Dit pad geheel aflopen tot bij een bocht in de Swalm. Daarna op splitsing links. Op de volgende splitsing ook links tot u uitkomt op een met rode steenslag verharde boslaan. Deze rechtsaf gaand uitlopen tot aan een vijfsprong bij een asfaltweg.

Lees nu verder bij kaart 33.

Routes naar en van Roermond via het "oude" Pieterpad

Route Boukoul - Roermond vice versa (kaart 34-35, blz 105-107)

Route Roermond - Sint Odiliënberg vice versa (kaart 36-37, blz 111-113)

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Swalmen - Montfort

Kaart 38, blz 115

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 1,2 km

Voor Montfort is een wijziging in de route aangebracht waardoor het Pieterpad nu langs de Vlootbeek loopt.

Richting Noord - Zuid

kaart 38, blz 115, regel 2 

Daarna komt u uit op een schuine T-kruising bij een hoogspanningsmast. Nu rechtsaf gaan, de mast aan de linkerhand houden. Ca. 400 m verder een bosweg naar rechts negeren, maar vlak daarna op een kruising met een smal bospad linksaf slaan. Dit komt uit op een asfaltweg waar u linksaf en over de brug gaat. Direct na de brug een graspad naar rechts langs de bosrand nemen. Iets verder over een bruggetje gaan en linksaf verder langs de bosrand. Vlak voor het einde een smal bospad naar links inslaan, een klaphek passeren en het pad vervolgen, het wordt een breed graspad. Aan het einde linksaf over een bruggetje en via twee klaphekjes naar de weg lopen. Via deze weg Montfort inlopen. Op het einde links. Vlak erna rechtsaf de Dijkstraat in. 

Lees nu verder bij regel 8.

Richting Zuid - Noord

kaart 38, blz 115, regel 8 

Aan het eind van de Dijkstraat linksaf. Even verder, vlak voor de brug rechtsaf. Vlak daarna, voor het plaatsnaambord, links door een klaphek gaan. Na nog een klaphek en een bruggetje het pad naar rechts volgen, een breed graspad.. Na ca. 600 m weer een klaphek passeren en een bosperceel ingaan. Aan het einde rechts. Ca. 150 m verder naar rechts en weer over een bruggetje gaan. Aan het einde op een asfaltweg links en direct na de brug een smal pad rechts nemen. Het buigt naar links, dan op kruising rechtsaf. Na het aan de rechterhand passeren van een hoogspanningsmast op een Y-splitsing naar links het bos ingaan. Na 375 m komt u op een vijfsprong.

Lees nu verder bij kaart 37.

 

Printversie    Terug


Afstandcorrectie

Etappe Pey - Sittard

Kaart 40, blz 119

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

In de gids is een afstand van 14 kilometer opgegeven voor de etappe Pey-Sittard. Dit is een drukfout, de feitelijke afstand bedraagt 16 kilometer. In de routebeschrijving in de richting zuid - noord staat als afstand 17,5 km opgegeven, maar ook dit moet uiteraard 16 km zijn.  


Routewijziging

Etappe Pey - Sittard

Kaart 40, blz 119

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 1,3 km

Aan de rand van Heide is de route over een korte afstand gewijzigd waardoor deze nu gebruik maakt van een doorsteekje over een nieuw fietspad. 

Richting Noord - Zuid

kaart 40, blz 119, regel 13 

De asfaltweg naar rechts opgaan. Vlak daarna naar links een fietspad volgen. Einde rechtdoor, Rijdtstraat. Na huisnr. 94 links, Biezerdweg, die het open veld in gaat. Op Y-splitsing rechts aanhouden. 

Lees nu verder bij regel 16.

Richting Zuid - Noord

kaart 40, blz 119, regel 3 

Daarna op een Y-splitsing, waar links twee banken staan, links aanhouden, het bos weer in. Deze weg verder uitlopen. Aan het einde links, Biezerdweg en verder lopen tot het einde in Heide, waar u rechts gaat. Aan het einde van de straat rechtdoor over een fietspad dat uitkomt op een verkeersweg. Na het links gelegen huis no. 143 volgt iets verder een brug (eigenlijk een duiker onder de weg door). 

Lees nu verder bij regel 7.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Pey - Sittard

Kaart 41, blz 121

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 2006

 ja

 ja

 1,9 km

Direct na de grens is de doorgang door een bos versperd. De oude route is hierdoor niet meer begaanbaar. De route is daarom gewijzigd.

Richting Noord - Zuid

kaart 41, blz 121, regel 1 

Bij het fietsknooppunt linksaf over een fietspad dat tot de grens met Duitsland voert. Direct na het passeren van de grens linksaf. Deze weg met een bocht naar rechts vervolgen. Op kruising rechts gaan en de weg ca. 1,5 km volgen tot voorbij een rechts gelegen landbouwschuur waarna het pad verder geasfalteerd is. Nu de volgende links nemen, een landbouwweg richting een dorpje.

Lees nu verder bij regel 9.

Richting Zuid - Noord

kaart 41, blz 121, regel 7 

Op een kruising waar het asfalt ophoudt schuin rechtdoor gaan tot een T-kruising aan het einde. Hier rechtsaf, de weg wordt al snel een zandweg. Na ca. 1,5 km op de derde kruising links gaan. Deze weg buigt al snel naar links en komt uit bij de grensovergang. Hier rechtsaf Nederland inlopen via een geasfalteerd fietspad.

Lees nu verder bij regel 14.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Pey - Sittard

Kaart 42, blz 123

   

Voor wandelaars die van zuid naar noord lopen, bevat de routebeschrijving een klein foutje. Vlak voor Millen stuurt de routebeschrijving u naar links waar dat rechts moet zijn. Hieronder volgt een gecorrigeerde beschrijving.

Richting Zuid - Noord

kaart 42, blz 123, regel 12 

De weg langs de beek naar links vervolgen tot u bij een asfaltweg uitkomt. Rechtsaf een dorpje inwandelen. Op de kruising met de hoofdstraat van het dorp gaat u linksaf. 

Lees nu verder bij regel 14.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Sittard - Strabeek

Kaart 44-45, blz 131-133

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 7,4 km

Tussen Spaubeek en Klein Haasdal is de route gewijzigd via Terstraten en Aalbeek.

Richting Noord - Zuid

kaart 44, blz 131, regel 11 

Deze weg komt uit bij de spoorlijn. Links ligt de NS-halte Spaubeek. Spoorlijn en snelweg kruisen, direct daarna een smal pad links nemen dat een eindje langs de snelweg voert, dan haaks rechts naar een asfaltweg gaan. Even links en direct weer rechts, Heggerweg. Na huisnr. 9 wordt het een veldweg. Op splitsing links. Het pad, dat al snel gaat stijgen, geheel uitlopen. Aan het einde een veldweg naar links inslaan die uitkomt op een asfaltweg. Rechtsaf slaan en 100 m verder alweer rechts een veldweg ingaan (het Pelgrimspad gaat hier rechtdoor). Na ca. 700 m op een kruising links. Deze veldweg uitlopen tot een kruising met een asfaltweg (Maastrichterweg). Rechtdoor gaand Terstraten binnen lopen en de weg volgen tot het einde. Rechtsaf, Branterweg. In een bocht naar rechts, links een grindweg inslaan en direct daarna rechts een smal voetpad achter een voetgangerssluisje nemen, Hellegats. Bij het tweede sluisje rechts houden tot het einde op een grindweg. Rechtsaf slaan en vlak daarna, waar het asfalt weer begint, links een smal pad nemen achter een voetgangerssluisje. Dit pad geheel aflopen. Er volgen nog een paar sluisjes en uiteindelijk komt u aan de rand van Aalbeek op de verharde weg. Aan het einde rechtsaf slaan en Aalbeek weer uitlopen. Schuin links de Haasdallerweg inslaan, na de laatste huizen verder een veldweg. Op de kruising rechtdoor gaan en aan het einde linksaf. Op een Y-splitsing rechts aanhouden in de richting van de watertoren van Schimmert.

Lees nu verder bij kaart 45, regel 9.

Richting Zuid - Noord

kaart 45, blz 133, regel 7 

Op T-kruising met een andere asfaltweg (Y-4393) rechtdoor een veldweg opgaan. Ca. 600 m verder op de splitsing links gaan en vlak daarna een veldweg naar rechts nemen. Deze uitlopen tot een asfaltweg aan de rand van Aalbeek. Rechtsaf over de Nieuwenhuysstraat Aalbeek binnen lopen. Na het plaatsnaambord scherp links voor huisnr. 62 langs gaan. Het wordt al snel een veldweg en na huisnr. 4 een smal pad. Dit pad steeds volgen tot u met een paar slingers en voetgangerssluisjes op een asfaltweg uitkomt. Hier even rechts gaan en dan linksaf, Weg a/d Helgats. Iets verder links aanhoudend door een sluisje gaan. U komt uiteindelijk uit op een veldweg. Hier links gaan en direct daarna rechtsaf,  Branterweg. Na huisnr. 3 linksaf Terstraten binnen lopen. De weg volgen tot het einde op de Maastrichterweg waar u rechtdoor een veldweg opgaat. Op splitsing links houden, daarna op kruising rechts. Na ca. 700 m op een asfaltweg linksaf (van rechts voegt het Pelgrimspad zich hier bij de route) en vlak daarna alweer linksaf, een veldweg. Amper 150 m verder een smal pad naar rechts nemen. Dit pad, dat gaat dalen en hol wordt, aflopen tot het bij een paar huizen eindigt op een asfaltweg. Even links en dan rechtsaf gaan, Heggerweg. Voor de snelweg haaks links gaan. U komt dan uit aan de rand van Spaubeek bij een snelwegviaduct. Rechtsaf over de snelweg gaan. Onderaan de helling linksaf, de spoorlijn oversteken en rechtdoor een geasfalteerde weg opgaan.

Lees nu verder bij kaart 44, regel 9.

 

Printversie    Terug


Routewijziging

Etappe Strabeek - Maastricht

Kaart 48, blz 141

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

 27 februari 2010

 ja

 nee

 600 m

Aan het einde van de Scharnerweg in Maastricht is de route een klein beetje aangepast zodat deze weer gebruik maakt van de spoortunnel. 

Richting Noord - Zuid

kaart 48, blz 141, regel 6 

Bij verkeerslichten de hoofdverkeersweg oversteken. Aan het eind bij het zebrapad oversteken en met een tunneltje onder het spoor doorgaan. Aan de overzijde rechtsaf de Spoorweglaan volgen tot voor het station van Maastricht.

Lees nu verder bij kaart 49.

Richting Zuid - Noord

kaart 48, blz 141, regel 1 

Vanuit het station linksaf de Spoorweglaan volgen tot een kruising met een tunnel. Hier links met een trapje door de tunnel onder het spoor gaan. Aan de overzijde, bij Y-15770, de Scharnerweg opgaan richting Bemelen. Bij verkeerslichten een heel drukke verkeersweg oversteken.

Lees nu verder bij regel 4.

 

Printversie    Terug


Routewijziging 

Etappe Maastricht - Sint Pietersberg

Kaart 49, blz 145

Datum wijziging:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte: 

  01-08-2014

 Ja

 Nee

 1,1 km

Op de Sint Pietersberg zijn nieuwe wandelpaden aangelegd. De route tussen de bebouwde kom van Maastricht en het eindpunt is daarom gewijzigd en iets een aantrekkelijker geworden.

Richting Noord - Zuid

kaart 49, blz 145, regel 4 

Dan brug over en schuin naar rechts het Henri Hermanspark, St. Hubertuslaan, langs het politiebureau en de Luikerweg op. Vlak daarna schuin rechts via een voetpad omhoog richting Fort Sint Pieter. Het fort rechts houden en via de parkeerplaats passeren tot bij een trap naar rechts omhoog. Omhoog gaan en boven het pad volgen over de wal tussen het fort en een groot open veld. Aan de rand van het veld linksaf verder langs het veld (links) en een steilrand (rechts). Tegen het einde volgt een haakse bocht naar links. Dan een smal pad naar rechts negeren, maar vlak daarna alsnog rechtsaf gaan langs een kleiner veld Aan het einde voor de mergelgroeve rechtsaf. Na ca. 1/2 km, op een enigszins open plek en vlak voordat het pad weer naar beneden en het bos ingaat, komt van rechts een voetpad omhoog met de bekende wit-rode markering.

Lees nu verder bij regel 15.

Richting Zuid - Noord

kaart 49, blz 145, regel 1

Vanaf het beginpunt, het ‘eindpunt’ op de kaart, in noordelijke richting gaan. Tegen het einde van de groeve gaan er in een bocht naar rechts, twee paden vlak na elkaar linksaf. Neem hier het tweede pad naar links langs een open veld (rechts). Voor een groter veld naar links buigen en daarna rechts langs de steilrand tot voor Fort Sint Pieter. Hier rechts gaan en via een trap afdalen naar de weg. De parkeerplaats naar links oversteken en vervolgens over het links van de weg gelegen voetpad verder afdalen naar Maastricht. Op de kruising aan het einde rechtdoor, St. Hubertuslaan, verderop Henri Hermanspark. De brug over, iets naar rechts St. Pieterstraat, rechtsaf Stenen Brug, linksaf Koestraat, rechtsaf O.L. Vrouweplein, linksaf Stokstraat. Aan het eind rechtsaf over de St. Servaas-brug en rechtdoor naar het station.

Lees nu verder bij kaart 48.

 

Printversie    Terug


Heeft u opmerkingen over deze druk klik dan hier.