Skip to main content

De markering

Je houvast langs de route


Het Pieterpad is gemarkeerd met de internationaal gebruikelijke wit-rode strepen voor lange-afstand wandelpaden (LAW). Deze zijn zoveel mogelijk aangebracht op bestaande objecten zoals verkeerspalen, grote stenen, hekken, bomen e.d.

De markering kan zowel met stikkers als met verfstrepen zijn uitgevoerd. De markering wordt twee keer per jaar gecontroleerd en onderhouden door vrijwilligers

Markeringstekens

Duidelijkheid onderweg


Basisteken
Route vervolgen

Richtingsverandering
Sla links af

Verkeerde richting
Ga terug

Deze markering is gebruikelijk voor alle lange-afstand wandelpaden in Nederland
en wordt dus niet alleen door het Pieterpad gebruikt.

Bij kruisingen met andere LAW-paden wordt de naam van het pad in de markering toegepast en/of staat er een handwijzer. In de gids staan de kruisende routes op de kaart ingetekend met een afwijkende lijn. 

De markering vind je vooral bij richtingsveranderingen en op plaatsen waar twijfel over de juiste route kan ontstaan. Op lange rechte stukken is soms een herinneringteken aangebracht.

Wandelnetwerken

Kruisen van routes


Op steeds meer plaatsen is de markering  geïntegreerd in een regionaal bewegwijzeringsysteem van een wandelnetwerk. De methode van markeren van deze netwerken verschilt van regio tot regio en ook de Pieterpad markering kan er in deze gevallen steeds een beetje anders uitzien.

Mocht je bij toeval terecht komen op oude, inmiddels gewijzigde delen van de route, dan kun je daar nog oude markeringen aantreffen. Voor degenen die nog met oude drukken wandelen zijn die markeringen (nog) niet altijd overal verwijderd.

Delen van het Pieterpad zijn ook in gebruik als NS-wandelingen. De verbindende routes met het openbaar vervoer zijn gemarkeerd met het NS-vignet in het witte veld. Als je het Pieterpad wilt blijven volgen moet je deze verbindingsroutes negeren.

Naast de wit-rode markeringen kun je ook geel-rode markeringen tegenkomen. Deze worden gebruikt voor zogenaamde streekpaden.